Desku i ndihmës në Komunën e Alanias

Zgjidhja është afër aq sa telefoni

Desku i ndihmës në Komunën e Alanias

Alania është një vend i cili përbëhet nga 72 kombësi, që jetojnë në vendin më të bukur gjeografik të Mesdheut. Komuna e Alanias ka vendosur tryezën e zgjidhjeve në shërbim të qytetarëve 24/7 për të ofruar shërbime më efikase.

Operatorët e qendrës së thirrjeve, ku mund të paraqisni të gjitha llojet e sugjerimeve, ankesave dhe problemeve, do t'i transferojnë ato menjëherë në departamentet përkatëse për të zgjidhur problemin tuaj dhe do t'ju telefonojnë juve përsëri.

Linja e shërbimit të zgjidhjeve - 444 82 07 - do të kryejë punët e nevojshme për të gjitha llojet e ankesave ose kërkesave.