Prodaja stambenih objekata u Turskoj povećana za jedanaest posto u 2020.!


Prodaja stambenih objekata u Turskoj povećana za jedanaest posto u 2020.!

Prodaja stanova porasla je za 11,2% u 2020. u odnosu na prethodnu godinu i iznosila je 1.499.316. U periodu januar-decembar prodaja hipotekarnih kuća porasla je za 72,4% na 573.337, dok je kod ostalih vrsta prodaje smanjena za 8,9% na 925.979. U 2020. godini udio prodaje pod hipotekom iznosio je 38,2%, a udio ostalih prodaja 61,8%. Tokom ovog perioda, prodaja novih kuća smanjena je za 8,2% na 469.740. Prodaja rabljenih kuća porasla je za 23,0% i iznosila je 1.029.576. Stopa prodaje rabljenih kuća iznosila je 31,3%, stopa prodaje rabljenih kuća iznosila je 68,7%. U 2020. godini Istanbul je zauzeo prvo mjesto po prodaji kuća sa impresivnih 265.098 kuća i udjelom od 17,7%. Nakon Istanbula slijede Ankara sa 157.095 prodanih kuća i 10,5% udjela, te Izmir sa 93.457 prodaja kuća i 6,2% udjela. Najmanje je prodato u Ardahanu sa 192 kuće.

U Turskoj je u decembru 2020. prodato sto pet hiljada devetsto osamdeset i jedna kuća

Prodaja stanova širom Turske pala je za 47,6% u decembru 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine i iznosila je 105.981. U prodaji kuća najveći udio je imao Istanbul sa 20.236 prodanih kuća, što predstavlja 19,1%. Prema broju prodatih kuća, nakon Istanbula slijede Ankara sa 9.990 prodaja kuća i 9,4% udjela, te Izmir sa 5.794 prodaje kuća i 5,5% udjela. Pokrajine sa najmanjim brojem prodatih kuća su Ardahan sa 18 kuća, Hakkari sa 20 kuća i Bayburt sa 100 kuća.

Prodaja hipotekarnih stanova u decembru 2020. iznosila je 14.631

Prodaja kuća pod hipotekom u Turskoj u decembru 2020. godine smanjena je za 70,9% u odnosu na isti mjesec prethodne godine i iznosi 14.631. Udio prodaje pod hipotekom u ukupnoj prodaji kuća iznosi 13,8%. Istanbul je zauzeo prvo mjesto po prodaji hipoteka sa 3.251 kućom i udjelom od 22,2%. Pokrajina s najnižom prodajom kuća pod hipotekom je Hakkari sa 2 kuće.

Kao rezultat drugih vrsta prodaje, 91.350 kuća je promijenilo vlasnika.

Prodaja ostalih kuća smanjena je za 39,8% u Turskoj u decembru 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine i iznosila je 91.350. U ostalim prodajama kuća, Istanbul je zauzeo prvo mjesto sa 16.985 prodanih kuća i udjelom od 18,6%. Udio ostalih prodaja u ukupnoj prodaji kuća u Istanbulu iznosio je 83,9%. Ankara je zauzela drugo mjesto sa 8.179 ostalih prodatih kuća. Izmir je slijedio Ankaru s prodajom 4.759 rezidencija. Pokrajina s najnižom prodajom ostalih kuća bila je Ardahan sa 15 kuća.

36, 898 domova je prodato prvi put 

Broj kuća koje su prvi put prodate u Turskoj u decembru 2020. godine smanjen je za 51,1% u odnosu na isti mjesec prethodne godine i iznosi 36.898. Udio prve prodaje u ukupnoj prodaji kuća iznosio je 34,8%. U prvoj prodaji najveći udio je imao Istanbul sa 6.391 prodanom kućom i 17,3%, a slijede Ankara sa 2.332 prodaje kuća i Izmir sa 1.789 prodaja kuća.

69,083 domova je prodato iz druge ruke

Prodaja polovnih kuća širom Turske smanjena je za 45,4% u decembru 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine i iznosi 69.083. U prodaji polovnih stanova, Istanbul je zauzeo prvo mesto sa 13.845 prodatih stanova sa udelom od 20%. Udio rabljene prodaje u ukupnoj prodaji kuća u Istanbulu iznosio je 68,4%. Ankara je zauzela drugo mjesto sa prodajom 7658 kuća. Izmir je slijedio Ankaru sa 4005 prodanih kuća.

40,812 domov je prodato strancima u  2020

Prodaja stanova strancima smanjena je za 10,3% u 2020. u odnosu na prethodnu godinu. U 2020. Istanbul je zauzeo prvo mjesto sa 19.175 rezidencija, a Antalya je zauzela drugo mjesto sa 7.735 rezidencija. Nakon Antalije slijede Ankara sa 2.746 prodanih kuća i Bursa sa 1.340 prodanih kuća.

U Decembru 2020, 4,427 stanova je prodato strancima.

Prodaja stanova strancima smanjena je za 16,4% u odnosu na isti mjesec prethodne godine i iznosi 4.427. U prodaji stanova strancima, Istanbul je zauzeo prvo mjesto u decembru 2020. sa prodajom 2.308 kuća. Nakon Antalye slijedi Antalya sa 789 prodanih kuća, Ankara sa 273 prodaje kuća, Mersin sa 159 prodaja kuća i Yalova sa 131 prodajom kuća, respektivno.

Vijesti i novosti

Chat
Ask a question