خبر خوب! 1 سال به طور اتوماتیک هنگام خرید ملک در ترکیه

دولت ترکیه تصمیم گرفته است که افراد خارجی برای اقامت و اقامت در خانه های خود که خریداری می شوند، راحت تر بمانند. وقتی شما آپارتمان یا ویلا را خریداری می کنید، اکنون یک ویزای اتوماتیک دریافت می کنید. پس از خرید ملک، کارهای زیادی برای انجام دادن بعد از خرید وجود دارد. شما ممکن است چندین بار به ترکیه برای وسایل خانه جدید خود، خرید مبلمان و آماده سازی ملک برای زندگی بروید. بنابراین خوب است که این سال اول را بدون محدودیت داشته باشید.

دولت اکنون در حال بررسی این موضوع است که چگونه می خواهند این وضعیت را اداره کنند.