قوانین جدید برای سرمایه گذاران خارجی - امکان دریافت شهروندی ترکیه!


جدید !! فرصت طلایی برای کسانی که مایل به دریافت تابعیت ترک از طریق سرمایه گذاری

قوانین جدید برای دریافت شهروندی ترکیه ایجاد شده که به صورت خودکار حق شهروندی را اعطا میکند.

1. سرمایه گذاری حداقل $ 1 میلیون نفر در خرید املاک و مستغلات. ملک باید متعلق به حداقل به مدت 3 سال.
2. سرمایه گذاری حداقل 2 میلیون دلار سرمایه گذاری ثابت سرمایه
3. سرمایه گذاری 3 میلیون دلار در حساب سپردن با یک بانک عامل در ترکیه حداقل سه سال و یا به نگه داشتن این مقدار ارائه شده برای خرید بدهی دولت ابزار برای سه سال.

تغییر می دهد و خارجی مناسب برای ترک تابعیت است و انتظار می رود به ایجاد حداقل 100 شغل جدید است.

pass