آووکادو در آلانیا تولید میشود، منطقه پیشرو در کشاورزی در شهر مدیترانه ای آنتالیا – ترکیه، شروع به صادرات آووکادو به لهستان کرد و به بازار حال حاضر این شهر مثل اوکراین، روسیه، گرجستان و ایران اضافه شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان آووکادو در آلانیا هیلمی سویلگن گفت انجمن گفت اولین صادرات آووکادو زودرس را ثبت شد.

او اضافه کرد که آلانیا تولید بیش از 70% آووکادو ترکیه را به خود اختصاص داده. او گفت "هدف ما تولید 50 میلیون آووکادو در مساحت 40.000 هکتار است". او اشاره کرد که تولید آووکادو در سال های اخیر در سطح مورد انتظار نبوده، اما باهم با کاشت آووکادو زودرس، درخواست های خارجی نیز شروع به بیشتر شدن کرده.