الان تماس بگیر 905313038484+ تلفن همراه 905388881616+

ستقبال گروه نوازندگی نظامی عثمان از اولین کشتی کروز گردشگری در آلانیا


ملکه شرق با 145 خدمه و 151 مسافر از لبنان

امسال اولین کشتی تفریحی کروز به آلانیا آمد، کشتی ملکه شرق با پرچم لبنان به همراه 145 خدمه که اکثرا شهروندان لبنان هستند به همراه 151 مسافر، در بندر آلانیا لنگر انداخت. مسافران لبنانی در هنگام خارج شدن از کشتی با استقبال گروه نوازندگی نظامی عثمانی مورد استقبال قرار گرفتند. برخی از گردشگران به مراکز خرید رفته درحالی که برخی دیگر با اتوبوس های تور شهری به دیدن مناطق تارخی آلانیا پرداختند.

ما برای ادامه این مسافرت ها برنامه داریم

بسام حنیف رئیس آژانس لبنانی گفت که کارشان را در این فصل آغار کرده اند. به نقل از او: "ما در این فصل آغاز کردیم، معمولا کشتی ما هر دوشنبه می آید، سپس به جزیره یونان برمیگردد، این را مخصوصا برای امسال را انداخته ایم. فقط 4 پیش از شروع فصل شلوغی در آلانیا. ما فکر کردیم میتوانیم مسافرت بیروت-آلانیا را انجام دهیم و آن را انجام دادیم. این اولین کشتی بود و میدانید که رمضان هنوز تمام نشده اما 150 مسافر آمدند و این خبر خوبیست. انشالله این سفرها را ادامه خواهیم داد. فصل شلوغی از 10 جون شروع میشود و کشتی 20 الی 24 بار در این فصل خواهد آمد، من امید زیادی دارم".