افراد بسیاری از استخر شاه دیدن کردند


سریک یکی از مناطق آنتالیا یک منطقه به نام استخر شاهان دارد. بالای آبشارها با دیدن منظره طبیعی زیبا شکفت زده خواهید شد. این مکان در یک روستای کوچک به نام کوزان نزدیک آبشارهاست. راه رسیدن به آنجا گذر از میان کوه میگذرد فقط با پای پیاده است. کسانی که از هوای گرم کلافه شده اند میتوانند اینجا بیایند و از صخره های آهکی خنک دور حوضچه آبشار لذت ببرند. برخی هم از بالای صخره های شیرجه میزنند

آبشاری به بلندی 70 متر

برگزارکنندگان تور با دیدن منظره فلات، غار و آبشار آنتالیا که در کنار هم قرار دارند، حیرت زده میشوند. ملاقات کنندگان در کنار آبشار با عرض 20 متر و ارتفاع 70 متر از گرما میگریزند.