سِنا نور چِلیک سخنگوی کمیسیون امور خارجه پارلمانی آلانیا را به دنیا معرفی میکند.

سِنا نور چِلیک که عضو پارلمان حزب AK، نماینده و یکی از جوان ترین سیاست مداران در ترکیه است، تبلیغات آلانیا را در خارج از کشور به عنوان سخنگوی کمیسیون خارجی در سایر کشورهای جهان انجام میدهد.

"آلانیا را یکی از مقاصد تعطیلات خود قرار دهید"

با توجه شغل به نماینده چِلیک، ایشان بروشورها و اطلاعات مربوط به تاریخ آلانیا و محتویات آن را به مدیران ارشد و همچنین ادارات حکومتی هر کشوری که بازدید می کند ارائه میکنند. ایشان به همه پیشنهاد می کن که حداقل یک بار در طول زندگی خود از آلانیا دیدن کنند. سِنا نور چِلیک که در طول چهار سال به عنوان معاون سفیر گردشگری در آلانیا مشغول به کار بوده و سهم قابل توجهی در گردشگری داشته، جایزه قدردانی را از جامعه گردشگری به دست آورد.

/ Amir Rezaee

فرم تماس

لطفا فرم را پر کنید؛ در اسرع وقت با شما تماس می‌گیریم