آبشار اویوزسویو


در شهر نالیهان در آنکارا آبشار اویوزسویو که به باور برخی خاصیت درمانی دارد، با مناظر خود ناظران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اگر در آنکارا زندگی می‌کنید و شما می‌خواهید چیزی منحصر به فرد و طبیعی ببینید، از این آبشار دیدن کنید که حدود 200 کیلومتر از آنکارا فاصله دارد. نزدیک آبشار، جنگل سرسبز با مکان هایی مناسب عکاسی و دریافت انرژی وجود دارد.

آبشار شفابخش

بسیاری از اهالی باور دارند و داستان ‌هایی از شفابخش بودن آب این آبشار روستای کاراجاسو در نالیهان تعریف می‌کنند. آن‌ها میگویند همواره از اینکه دام هایشان بیمار شوند می‌ترسیدند. درنهایت متوجه شدند که آبشار قدرت درمان دارد. آن‌ها دام های خود را در آب می‌شویند و به دام ها برای نوشیدن می‌دهند.