SOITA NYT +90 242 511 99 98 PUHELINNUMERO +90 538 888 16 16 LÖYDÄ KOHDE

Kiinteistövero – oletko vastuussa niistä?


Kiinteistövero – oletko vastuussa niistä?

Mikä on kiinteistövero ja miksi jotkut kansalaiset ovat vapautettuja siitä?

Jokainen kansalainen, joka omistaa kiinteistöjä Turkin rajojen sisällä, on velvollinen maksamaan kiinteistöveroa, mutta on vähemmistöryhmä, jonka ei tarvitse maksaa. Keitä he ovat ja mistä voit selvittää, tarvitseeko sinun maksaa myös veroja? Jos täytät tietyt alla olevan luettelon kriteerit, voit myös olla vapautettu kiinteistöverosta.

Ensinnäkin eläkeläiset, tulottomat todistajat, lesket, orvot, kuolema- ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevat, kotiäidit, veteraanit, marttyyrien lesket ja orvot sekä vammaiset kansalaiset ovat vapautettuja kiinteistöverosta, jos he täyttävät vaadittavat ehdot.

Mikä on kiinteistövero?

Jokainen, joka omistaa kiinteistöjä Turkin rajojen sisällä, maksaa kiinteistöveron kahdessa erässä. Ensimmäinen joka vuosi toukokuussa ja toinen marraskuussa. Nämä rakennuksesta, maasta ja maasta maksetut kiinteistöverot perivät kunnat.

Tämä on kuitenkin vapautettu joillekin ihmisille, jos he täyttävät tietyt ehdot. Toisin sanoen ministerineuvosto määrää näiden ihmisten veroprosentit nollaksi tai alennukseksi.

Mitkä ovat kiinteistöverovapautuksen ehdot?

Mitkä ovat kiinteistöverovapautuksen ehdot? Alennettua nolla prosentin kiinteistöverokantaa käyttävät henkilöt, joilla on vain yksi asuinpaikka Turkin rajojen sisällä ja joiden bruttopinta-ala on enintään 200 neliömetriä. Näin ollen, jos tähän soveltamisalaan kuuluvilla henkilöillä on useampi kuin yksi asuinpaikka, alennettua nolla prosentin verokantaa ei voida soveltaa. Tässä tapauksessa heidän on maksettava kiinteistöveroa kaikista omistamistaan ​​kiinteistöistä.

Mitkä ovat vammaisten kiinteistöverovapautusasiakirjat?

Vammaiskiinteistöverovapautusta varten vammaisen henkilötodistus on esitettävä kunnan toimivaltaiselle viranomaiselle ja liitettävä kopiot siinä annettuun lomakkeeseen. Niiden, joilla ei ole vammaisten henkilötodistusta, tulee toimittaa kunnan toimivaltaiselle viranomaiselle alkuperäinen tai hyväksytty kopio täysivaltaisesta valtionsairaalasta saatua terveyslautakunnan selvitystä ja liittää kopio lomakkeeseen.

Mitkä ovat tulottomien henkilöiden kiinteistöverovapautuksen ehdot?

Henkilöllä, jolla ei ole tuloja, ei saa olla tuloja, kuten palkkaa, kaupallista, teollista, ammatillista toimintaa, maataloustuloa ja kiinteistöverovapautta.

Mitkä ovat kotiäidin kiinteistöverovapautuksen ehdot ja tarvittavat asiakirjat?

Kotiäidillä, joilla ei ole tuloja, se, että heidän puolisollaan ja lapsillaan on tuloja tai asuinpaikka, ei estä veronalennusta. Tästä syystä kotiäidit voivat muiden olosuhteiden vallitessa hyötyä alennetusta nolla prosentin rakennusverokannasta. Kotiäidin kiinteistöverosta vapauttamiseen vaaditaan asiakirja, jossa todetaan, ettei verovelvollisuutta ole, sekä Eläkekassan pääosaston asiakirja sekä Kansaneläkelaitoksen asiakirja, joka osoittaa, että voimassa olevaa vakuutusta ei ole.

Jos täytät jonkin näistä kriteereistä, voit myös olla vapautettu kiinteistöveron maksamisesta.

Uutiset ja näkemykset

Chat
Ask a question