Vertrouwensindex van de Turkse vastgoedsector en prijsverwachtingen voor 1. Kwart van 2016


Vertrouwensindex van de Turkse vastgoedsector en prijsverwachtingen voor 1. Kwart van 2016

De vertrouwensindex voor de Turkse onroerendgoedsector in het 1e kwartaal van 2016 werd gemeten als 113,2 (gedeeltelijk optimistisch). Dit is een stijging met 11,28% in vergelijking met de vorige periode.

Het prijsverwachtingcijfer voor de Turkse onroerendgoedsector in het 1e kwartaal van 2016 werd gemeten als 137,8. Dit is een stijging met 6,85% in vergelijking met de vorige periode. Bijgevolg worden prijsstijgingen verwacht in de vastgoedsector in de komende drie maanden, vergeleken met de vorige periode van drie maanden.

Het vertrouwen in de sector is gedeeltelijk optimistisch
De REIDIN Turkse vertrouwensindex van de onroerendgoedsector, die het vertrouwen wil meten van de professionals die een rol spelen in de vastgoedsector - een van de locomotiefsectoren van de economie van het land - opgesteld met de steun van Türkiye İş Bank, is gemeten als 113,2 (gedeeltelijk optimistisch), in het 1e kwartaal van 2016, met een stijging van 11,28% in vergelijking met het vorige kwartaal. Dit cijfer laat zien dat het vertrouwen in de sector in de komende periode van drie maanden gedeeltelijk optimistisch is.

Verwachting van stijging van prijzen gaat door
De REIDIN Turkse vertrouwensindex voor onroerend goed, die is opgesteld met de steun van Türkiye İş Bank, werd gemeten als 137,8 in het 1e kwartaal van 2016, wat een stijging is van 6,85% in vergelijking met het vorige kwartaal. Dienovereenkomstig gaat ook de verwachting dat de vastgoedprijzen de komende drie maanden stijgen, ook door in de voorgaande drie maanden.

Nieuws en inzichten

Chat
Ask a question