Nye regler for utenlandske investorer - Rett til å tyrkisk statsborgerskap!


Nye !! Gylden Mulighet For De som Ønsker En tyrkisk Statsborgerskap ved Investering

Det har vært nye regler for utenlandske investorer, som automatisk gir rett til tyrkisk statsborgerskap.

1. Investere minst $ 1 million i kjøp av fast eiendom. Eiendommen må være eid i minst 3 år.
2. Investere minst $ 2 millioner faste kapital
3. Investere $ 3 millioner kroner på en sperret konto med en bank som opererer i Tyrkia for minst tre år, eller til å holde dette beløpet er gitt til å kjøpe statsgjeld instrumenter for tre år.

Endringen gir utlendinger rett til å tyrkisk statsborgerskap og er forventet å skape minst 100 nye arbeidsplasser.

pass