Tips til deg med flyskrekk!


Tips til deg med flyskrekk!

Her er informasjon om hvor trygt det er å fly!

Turbulens og fall Turbulenskan være ubehagelig men er ikke farlig. Flyet er bygget for å tåle ekstreme påkjenninger.
Mennesker merker den minste fallbevegelse, og enkelte ganger føler vi at flyet faller, noe som også kan være ekstremt ubehagelig. Det kan kjennes som om flyet faller mange meter, men dette er sjelden tilfelle. Som oftest dreier det seg bare om noen centimeter.
Når flyet flyr inn i et lufttomt rom og man føler at det går ned, kan man se på kaffekoppen og se hvordan den beveger seg. Sannsynligvis beveger den seg ikke i det hele tatt, og om flyet falt flere meter ville den gått i taket.
Enkelte er også redd for at noen har glemt å skru av mobiltelefonen, og at dette forstyrrer instrumentene i cockpiten. Om dette skulle skje, vil det merkes med en gang, og piloten gir beskjed.

Lynnedslag I og med at flyet ikke er i kontakt med bakken, vil lynet vanligvis passere forbi flyet. Eventuelt går det gjennom lynavlederne på vingene. En sjelden gang kan lynet forstyrre instrumentene, men da lander piloten flyet på nærmeste flyplass.
Om en motor stanser, noe som kan skje, kan flyet både fly videre og lande uten problemer. Det har aldri hendt at begge motorene stanser, men om dette skulle skje, vil flyet fungere som et seilfly. Slik kan det seile i over 20 mil og lande på nærmeste flyplass. Jo tyngre flyet er jo lengre kan det seile. Det vil ikke falle rett i bakken slik enkelte frykter.

Motorproblemer Enkelte blir nervøse når lyden i motoren forandrer seg. Dette er ingenting å frykte. Når flyet har kommet opp i marsjhøyde trenger det ikke så mye motorkraft, og lyden vil bli svakere. Noen ganger får flygeren beskjed fra flygelederen om å legge seg litt høyere eller litt lavere. Da vil også lyden forandre seg.
Om du merker at flyet går nedover og du ikke hører motorlyd, vil dette si at flygeren har fått beskjed om å fly litt lavere.

Brann Det kan oppstå brann i en motor. Dette ordnes imidlertid raskt ved at flygerne sprøyter brannslukningsvæske inn i motoren slik at brannen isoleres og slukkes og motoren blir satt ut av funksjon.
Brann inne i flyet er lite sannsynlig. Alt i kabinen er laget av brannsikkert materiale.

Stol på piloten En vanlig frykt er om flygeren er til å stole på. Alle flygere har 12 års utdannelse, og det stilles strenge krav til fysisk og psykisk helse. Flygere går gjennom grundige helsesjekker med jevne mellomrom, og kravene til avhold fra alkohol er meget strenge.

Tips til flyturen Er du litt engstelig likevel kan du følge rådene under.
- Vær ute i god tid. Om man har dårlig tid, blir man lett stresset. Dette kan øke redselen.
- Sitter man langt fremme i kabinen vil man merke mindre til lyd og bevegelse, og man kan dermed få en mer behagelig flytur.
- Ikke drikk mye alkohol. Man tåler mindre når man flyr. To drinker i 2500 meters høyde tilsvarer tre drinker på bakkenivå.
- Kaffe og te kan gi deg hjertebank, og vann eller juice anbefales om du er litt engstelig.
- Å snakke med folk under flyturen kan også virke beroligende.

Trygt å fly Fly er et meget trygt framkomstmiddel. Om man klarer å overvinne skrekken, vil starten på ferien bli mye mer behagelig. Pass heller på å se deg for en ekstra gang før du går over en bilvei. Det er mye farligere.
Vi på Summer Home realestate ønsker deg en fantastisk flytur til Tyrkia!

News & Insights

Chat
Ask a question