Det er nå enklere for tyrkiske borgere å få russisk visum

Det er nå enklere for tyrkiske borgere å få russisk visum

For å øke antall turister i Russland, har russiske myndigheter igangsatt tiltak slik at tyrkiske stasbogere enklere kan få innreisevisum til Russlan.

Russland Federal Turism Agency (Rosutourism) har uttalt at,for å øke turismen til Russland, de har gjort endringer slik at tyrkiske statsborgere kan lettere få visum til landet.

Presidenten for Rosutourism, Oleg Safonov uttalte at, "Vi har under visse forholdsregler, innført prosedyrer som gjør det lettere å innvilge visum. Så langt sier erfaringene våre, at dette vedtaket har ført til en økt turisttilstrømning til landet vårt. Vi opplevde en umiddelbar økning på 25-30 prosent."

Under sin tale på Safonov Western Forum, understreket han viktigheten av at disse beslutningene som har blitt gjort av Russian Ministry of External Affairs, og samtidig ivaretar det nasjonale kravet til sikkerhet.