ZADZWOŃ TERAZ +90 242 511 99 98 TELEFON KOMÓRKOWY +90 538 888 16 16 ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ

Sprzedaż mieszkań w Turcji wzrosła o jedenaście procent w 2020 roku!


Sprzedaż mieszkań w Turcji wzrosła o jedenaście procent w 2020 roku!

Sprzedaż mieszkań wzrosła o 11,2% w 2020 roku w porównaniu do poprzedniego roku i wyniosła 1 499 316. W okresie styczeń-grudzień sprzedaż domów na kredyt hipoteczny wzrosła o 72,4% do 573 337, a w pozostałych rodzajach sprzedaży spadła o 8,9% do 925 979. W 2020 r. udział sprzedaży domów z kredytem hipotecznym wyniósł 38,2%, a udział pozostałej sprzedaży 61,8%. W tym okresie sprzedaż nowych domów spadła o 8,2% do 469 740. Sprzedaż domów używanych wzrosła o 23,0% i wyniosła 1 029 576. Wskaźnik sprzedaży domów z pierwszej ręki wyniósł 31,3%, wskaźnik sprzedaży domów z drugiej ręki wyniósł 68,7%. W 2020 roku pierwsze miejsce w sprzedaży domów zajął Istambuł z imponującą liczbą 265 098 domów i udziałem 17,7%. Za Stambułem uplasowała się Ankara z 157 095 sprzedanymi domami i udziałem 10,5% oraz İzmir z 93 457 sprzedanymi domami i udziałem 6,2%. Najmniej sprzedano domów w Ardahan - 192 domy.

Sto pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden domów zostało sprzedanych w Turcji w grudniu 2020 r.

Sprzedaż domów w całej Turcji spadła o 47,6% w grudniu 2020 roku w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku i wyniosła 105.981. W sprzedaży domów najwyższy udział miał Istambuł z 20.236 sprzedanymi domami, co stanowi 19,1%. Według liczby sprzedaży, za Stambułem uplasowała się Ankara z 9 990 sprzedanymi domami i 9,4% udziałem oraz İzmir z 5 794 sprzedanymi domami i 5,5% udziałem. Prowincjami o najniższej liczbie sprzedaży domów były odpowiednio Ardahan z 18 domami, Hakkari z 20 domami i Bayburt z 100 domami.

Sprzedaż mieszkań na kredyt hipoteczny wyniosła 14 631 w grudniu 2020 r.

Sprzedaż domów z hipoteką w Turcji w grudniu 2020 r. spadła o 70,9% w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku i wyniosła 14 631. Udział sprzedaży hipotecznej w całkowitej sprzedaży domów wyniósł 13,8%. Stambuł zajął pierwsze miejsce w sprzedaży hipotecznej z 3.251 domami i udziałem 22,2%. Prowincją o najniższej sprzedaży domów z hipoteką było Hakkari z 2 domami.

W wyniku innych rodzajów sprzedaży 91.350 domów zmieniło właściciela.

Sprzedaż innych domów spadła o 39,8% w Turcji w grudniu 2020 roku w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku i wyniosła 91.350. W sprzedaży innych domów na pierwszym miejscu znalazł się Stambuł z 16 985 sprzedanymi domami i udziałem 18,6%. Udział pozostałej sprzedaży w całkowitej sprzedaży domów w Stambule wyniósł 83,9%. Na drugim miejscu znalazła się Ankara z 8 179 sprzedanymi domami. Za Ankarą uplasował się İzmir, w którym sprzedano 4 759 domów. Prowincja z najniższą sprzedażą innych domów to Ardahan z 15 domami.

36, 898 domów zostało sprzedanych po raz pierwszy 

Liczba domów sprzedanych po raz pierwszy w Turcji w grudniu 2020 roku spadła o 51,1% w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku i wyniosła 36 898. Udział pierwszej sprzedaży w całkowitej sprzedaży domów wyniósł 34,8%. W pierwszej sprzedaży największy udział miał Istambuł z 6 391 sprzedanymi domami i 17,3%, następnie Ankara z 2 332 sprzedanymi domami i İzmir z 1 789 sprzedanymi domami.

69.083 domy zmieniły właściciela w wyniku sprzedaży domów używanych

Sprzedaż używanych domów w całej Turcji spadła o 45,4% w grudniu 2020 roku w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku i wyniosła 69.083. W sprzedaży domów z drugiej ręki na pierwszym miejscu znalazł się Stambuł z 13 845 sprzedanymi domami, których udział wyniósł 20%. Udział sprzedaży z drugiej ręki w całkowitej sprzedaży domów w Stambule wyniósł 68,4%. Ankara zajęła drugie miejsce z wynikiem 7658 domów. Za Ankarą uplasował się İzmir z 4005 sprzedanymi domami.

40,812 houses were sold to foreigners in Turkey in 2020

Housing sales to foreigners decreased by 10.3% in 2020 compared to the previous year. In 2020, Istanbul took first place with 19,175 residences and Antalya took second place with 7,735 residences. Antalya was followed by Ankara with 2,746 house sales and Bursa with 1,340 house sales.

In December 2020, 4,427 residences were sold to foreigners.

Housing sales to foreigners decreased by 16.4% compared to the same month of the previous year and became 4,427. In the housing sales to foreigners, Istanbul took the first place in December 2020 with the sales of 2,308 houses. Antalya was followed by Antalya with 789 house sales, Ankara with 273 house sales, Mersin with 159 house sales and Yalova with 131 house sales, respectively.

Wiadomości & Informacje

Chat
Ask a question