Warunki użytkowania


Warunki korzystania z usługi Summer Home Real Estate znajdziesz na stronie www.summerhomes.com.

Wszelkie dane osobowe odwiedzających nie są zapisywane ani gromadzone przez www.summerhomes.com. Witryna nie wysyła również żadnych nieodebranych informacji (SPAM) żadnym odwiedzającym lub stronom trzecim.

Ponadto pliki cookie nie są wysyłane do zbierania danych z przeglądarki.

Informacje statystyczne wykorzystywane do dalszego ulepszania strony internetowej dotyczącej systemów operacyjnych i przeglądarek są rejestrowane przez Summer Home Real Estate. Zarejestrowane informacje nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Informacje otrzymane pocztą elektroniczną za pośrednictwem witryny będą ściśle poufne i nie będą rozpowszechniane ani sprzedawane osobom trzecim.

Prywatność internautów jest chroniona zobowiązaniem Summer Home Real Estate.

Copywriting

Summer Home Real Estate i / lub jej filie i spółki zależne zachowują kontrolę, własność i / lub licencje oraz chronią https://www.summerhomes.com/ oraz wszystkie usługi i treści na stronie internetowej poprzez prawa autorskie i znaki towarowe.

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie jakichkolwiek fragmentów ze strony internetowej Summer Home Real Estate w jakimkolwiek celu. Niedozwolone jest powielanie, kopiowanie, publikowanie, publikowanie, przesyłanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów lub informacji ze strony internetowej. Informacje można pobierać i drukować wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego.

Treści mogą być udostępniane przez innych tylko za pośrednictwem linków lub zakładek społecznościowych.

Nasz znak towarowy jest zarejestrowany

Summer Home Real Estate jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a nazwa, logo i znak towarowy witryny są chronione prawem autorskim Republiki Turcji.

Wiadomości i informacje