Národná cena pre architekta z Alanye


Emire Cimrin, architekt, ktorý opravoval dom Koçak a ktorého rodným mestom je Alanya, získal Cenu národnej architektúry Turguta Cansevera.

Ocenenie bolo udelené na slávnostnom odovzdávaní cien s názvom „Turgut Cansever National Architectonics Awards“, ktoré je každoročným slávnostným odovzdávaním cien organizovaným magistrátom mesta Kepez v koordinácii so Združením architektov v Antalyi.