Ring nu +90 242 511 99 98 Mobiltelefon +90 538 888 16 16

Aidat: En månatlig underhållsavgift av fastigheten


Efter att ha köpt en fastighet i ett bostadsområden i Turkiet möter ett viktigt begrepp "aidat". Så vad exakt innebär "aidat"?

"Aidat" är en månatlig avgift för underhåll av ett bostadskomplex. Alla boende måste betala den oavsett om de är permanent bosatta i sin lägenhet eller inte. Betalning av "aidat" är reglerat av den turkiska lagen om bostadsrätter och betalningen baseras på villkoren för de boende vilket bestäms vid möten med de boende.

LoryQueen

Vilka utgifter består "aidat" av?

Moderna bostadsområde med mer fasiliteter har högre kostnader och 'aidat". Den största delen av kostnaderna är löner till personal som arbetar på plats. Om anläggningen är liten kan det vara bara en portvakt/vaktmästare som tar hand om det. Denne ser till att komplexet är rent, fontänerna och poolerna fungerar och att trädgårdar och grönområden sköts om etc. De boende kan alltid be honom om hjälp om ett problem uppstår relaterat till komplexet. Är komplexet stort räcker det inte med en person anställd utan det kan också behövas till exempel, receptionist, trädgårdsmästare, säkerhetansvarig, städpersonal, samt driftunderhåll, med mera. Dessa kostnader för arbetskraft gör att också "aidat" kommer att vara högre.

Gardener

Nästa stora utgift är drift och underhåll för infrastuktuen i komplexet. Belysning av bostadsområdet under mörka tider, vatten till poolen, uppvärmning av bastu och hamam, drift av bowling och biosalonger, med mera kostar pengar. Infrastrukturen/faciliteterna som för ett fem-stjärnigt hotell gör det möjligt att njuta av semestern utan att ens behöva lämna anläggningen, men det är en extra kostnad som man måste tänka på. Dessutom finns det extra kostnader för till exempel sophämtning som också läggs till det totala priset för 'aidat'. När den sammanlagda kostnaden för underhåll av ett bostadsområde är definierat, delas den på antalet lägenheter i komplexet.

Indoor Pool

Varför betala "aidat" under de tider som man inte bor i komplexet? Det är väldigt enkelt. Föreställ dig att de flesta boende bara vistas i sina lägenheter under sommaren och inte betalar för underhållet av anläggningen på vintern. Vad skulle hända? Grönområden kräver mycket skötsel och uteblir denna skulle det att leda till högre kostnader. Utomhuspooler kräver också ett stort underhåll. Vem som helst skulle kunna ta sig in på komplexets område om det inte fanns någon säkerhet vid ingången. Anläggningen skulle förfalla och återställningen skulle kräva höga utgifter. Skulle du dessutom plötsligt vilja besöka din lägenhet under lågsäsong skulle det vara sorgligt att inte att kunna utnyttja de bekvämligheter/fasiliteter som du betalat för. Det är därför viktigt att alla hyresgäster betalar sin månatliga "aidat". Då kommer du under hela året att möta ett välskött område och komplex med hjälpsam personal och alla de bekvämligheter som du räknat med när du köper en lägenhet i ett fullt fungerande bostadsområde.

Best Home

Vem beräknar servicekostnaderna och övervakar förvaltningen av komplexet?

Alla fastighetsägare har rätt att delta i komplexets styrelse. Emellanåt organiseras möten för alla bostadsägare i komplexet. Information om planerade möten anslås på anslagstavla och skickas även ut med post. Om någon inte kan delta personligen i mötet, kan denne delegera fullmakt till en annan person. Beslut fattas genom omröstning. För beslutsfattande i någon fråga kan två möten hållas. Således, om mindre än hälften av ägarna deltar i det första mötet utses sålunda det andra mötet. Vid det andra mötet fattas beslutet oberoende av deltagarnas antal.

Meeting

Endast bolagsstämman kan fatta beslut om storleken på 'aidat' samt vem som ska hantera komplexet och vem som skall inkassera 'aidat' och dess utgifter. I små komplex där majoriteten av ägarna bor permanent brukar en av de mest initiativtagande hyresgästerna bli utvalda för att vara ansvariga för anläggningen. Vid stora bostadskomplex och i synnerhet där många utlänningar bor, anförtros förvaltningen av anläggningen till ett särskilt företag som verkar på grundval av ett undertecknat avtal. Detta ökar kostnaderna men gör livet för hyresgästerna mycket enklare. Om ett förvaltningsbolag tar hand om komplexet, lämnar företaget vid årsmötet rapporter om utgifter. På grundval av den information som lämnas fattas beslut om huruvida "aidat" ska förbli oförändrat eller om det är nödvändigt att anpassa storleken. Alla deltagare undertecknar ett protokoll i slutet av mötet.

Således är "aidat" en viktig betalning som krävs för att behålla anläggningen i ett utmärkt skick. Storleken på "aidat" beror på ett antal faktorer som anges ovan och var och en av ägarna kan påverka detta genom att delta i mötena med hyresgästerna.

Att köpa fastigheter i Turkiet är enkelt och säkert med Summer Home Real Estate. Vi kommer att förse dig med all viktig information före försäljning och vi kommer även fortsättningsvis även hjälpa dig efter försäljning!