Gyllene Möjlighet för dem som vill ha Turkiskt Medborgarskap

Enligt ett utlåtanden från inrikesministeriet så finns det nu nya specialicerad kontor för utlänningar som vill ha ett turkiskt medborgarskap. Det lägsta priset på fastigheter som utlänningar måste betala för att få medborgarskap har minskat från 1 miljon dollar till 250 tusen dollar.

Gyllene Möjlighet för dem som vill ha Turkiskt Medborgarskap

Som en del av ""Förordningar om ändring av förordningarna i samband med tillämpningen av turkisk medborgarrätt" som offentliggjordes idag i den officiella tidningen så hade det lägsta priset på fastigheter som utlänningar måste betala för att få medborgarskap minskat från 1 miljon dollar till 250 tusen dollar. Inrikesministeriet uppgav att för de utlänningar som vill få medborgarskap kommer nya specialiserade kontor snart att öppnas och alla nödvändiga processer kommer att kunna slutföras tidigt.

Det publicerade dekretet, undertecknat av president Recep Tayyip Erdoğan, ändrade den 20: e klausulen i förordningen om tillämpningen av turkisk medborgarrätt som innehåller bestämmelser om att utlänningar får "turkiska medborgarskap i undantagsfall".

ISTÄLLET FÖR 1 MILJON DOLLAR ÄR NU 250 TUSEN TILLRÄCKLIGT

Enligt de nya reglerna har det bestämda kapitalet för att få turkiskt medborgarskap minskat från 1 miljon dollar till 500 000 dollar. Även minimipriset för fastigheter som utlänningar äger i egendom i Turkiet och önskar erhålla medborgarskap har också minskat från 1 miljon dollar till 250 tusen dollar.

Ett annat villkor för att få ett medborgarskap var att ge sysselsättning för minst 100 personer och detta har också ändrats till 50 personer. Dessutom har summan pengar som utlänningar skulle ha att insatta i Turkiska banker minskat till 500 tusen dollar från 3 miljoner dollar.

FÖRKLARING AV MINISTERIET

Uttalandet från inrikesdepartementet om detta ämne angav att för de utlänningar som vill förvärva medborgarskap kommer nya specialiserade kontor snart att öppnas och alla nödvändiga processer kommer att slutföras tidigt.