0
Ring nu +90 242 511 99 98 Mobiltelefon +90 538 888 16 16

Hur förnyar du ett uppehållstillstånd i Turkiet?


Hur förnyar man ett uppehållstillstånd i Turkiet?

 Utlänningar som har giltigt uppehållstillstånd i Turkiet och vill fortsätta bo i Turkiet bör ansöka om förlängning av uppehållstillstånd. Det finns 1,5 miljoner utländska medborgare som har fått uppehållstillstånd i Turkiet.

Ansökningar om förnyelse måste lämnas in till generaldirektoratet för migrationshantering. På grund av den nya lagen kan ansökan om förlängning inte skickas med postkontor eller kurir. Den sökande måste lämna in ansökan online och närvara på kontoret för generaldirektoratet för migrationshantering med alla nödvändiga handlingar när man fått sin besökstid bekräftad

Dokument som behövs för förnyelse av uppehållstillstånd i Turkiet::

 • ansökningsformulär
 • 4 foton i pass storlek
 • kopia av pass (vid behov översatt och notarieserad)
 • giltig sjukförsäkring
 • bevis på bostadsadress (hyreskontrakt eller lagfart på en fastighet)
 • kvitto på skatteinbetalningar (beloppet skrivs i ansökningsformuläret)

Förlängning av uppehållstillståndet i Turkiet 2020

Från 1 januari 2020 har det skett en förändring i processen för förlängning av kortvarigt uppehållstillstånd i Turkiet. Immigrationsmyndigheten har tillämpat begränsningar för att utvidga uppehållstillstånd för turistiska ändamål. Utländska medborgare från Europeiska unionen, Ryska federationen, OECD-länderna och Kina påverkas dock inte av dessa begränsningar.

Det främsta skälet till att tillämpa nya begränsningar för förlängningar av uppehållstillstånd i Turkiet är att sänka mängden olagliga arbetare  landet. Tyvärr ansökte många utlänningar om uppehållstillstånd och förnyelse av dem och fortsatte att bo här och arbeta olagligt.

Sökande från andra länder måste ge en annan giltig motivering än turiständamål för att förlänga turistuppehållstillstånd. Förlängning av uppehållstillstånd kan ske av andra skäl:

 • utbildning: studenter och deras familjer kan fortfarande ansöka om förlängning av uppehållstillstånd
 • arbets tillstånd
 • fast egendom: att köpa och investera i en fastighet
 • investering: etablera ett företag och göra en affärsinvestering
 • tillstånd för familj

Utlänningar som vill förlänga sitt tillfälliga turistboende kan återvända till landet i minst ett år efter utgången av sin turistvistelse.

Förnyelsen bör göras inom 60 dagar efter utgången av nuvarande hemvist i Turkiet. Ansökningarna som lämnats in innan kommer inte att accepteras.