الان تماس بگیر 905313038484+ تلفن همراه 905388881616+

شهر کوچیک فیندیک


این شهر به جیگر جنوب معروف است. اگر شما میخواید تعطیلاتی آرام در سواحل مدیترانه داشته باشید، فیندیکه یکی از مکان هایست که شما باید برای بازدید در نظر بگیرید.

این منطقه به دلیل جغرافیایی زمانی تحت حکومت رومانی ها، بیزانس ها، سلجوقیان و عثمانی بوده است. اگر از مدیترانه تا اژه شهر به شهر سفر میکنید، فیندیکه باید یکی از ایستگاه های شما باشد. درآمد این شهر از کشاورزی پرتقال، انار و پرتقال تلخ است.

شهر برای لیکیان ها در سال 5 قبل از میلاد محل زندگی بوده. این محل همچنان یکی از مقاصد گردشگرانیست که از مسیر لیکیان عبور میکنند. بازدید کنندگان میتوانند تئاتر عتیقه، مغبره یادبود زاتابورا و خانه ها در دامنه کوه را ببینند.

در شهر درمیابید که بسیار ساکت است و خیلی از مردم از خودرو برای تردد استفاده نمیکنند. مردم محلی ترجیح میدهند از موتور و دوچرخه برای رفت و آمد استفاده کنند. شهر مناطق زیادی برای لذت بردن از سواحلش دارد.