دره تازی


دره "تازی" که در پارک ملی "کوپورولو" که در مرز بین سِریک، ماناوگات و اسپارتا قرار گرفته است. کشف دوباره دره تازی مدیون شبکه اجتماعیست. با جستوجوی آن در نقشه گوگل، شمارا به نقاطی که مناظر آن بیشترین شهرت را دارد راهنمایی میکند.

دیوار کناری دره "تازی" که گفته می شود بین 200 تا 400 متر ارتفاع دارد. این محل به یکی از نقاط مورد پسند برای عکاسی عروسی تبدیل شده است. دره تازی مردم بسیاری را برای انجام فعالیت های در فضای باز همچون کمپ زنی، مسافرت و گردش گروهی در طبیعت به خود جلب کرده است. بعد از دره تازی، دره بیلگلیک، دره تاریخی "کوپروچای" و شهر تاریخی سِلگه مکان های هستند که بیشترین بازدید را در منطقه داشته اند. تعداد مشخصی از تعداد گونه های پستانداران و پرندگانی که در دره کورپولوی پارک ملی و در دره تازی وجود دارد. که شامل بزهای وحشی، سیاه گوش، گوزن، بز کوهی، خرس، روباه، گرگ، خرگوش، مارگن، گربه، چکچکی، گنجشک، عقاب، اسکارلت، عقاب ماری، کبوتری کوهی و پرستوی کوهی می شود.

درختان کایپرس، سدر، تیر قلم و کاج اروپایی در اطراف دره قاضی وجود. متاسفانه، سایر مکان ها همچون دره ی تازی، در خطر آلودگی قرار دارند. از این رو باید به مردم هشدار دهیم تا زباله های خود را اطراف این مناطق رها نکنند، بلکه آنها را جمع آوری کرده و به نزدیک ترین سطل زباله برسانند.