دریاچه سد کاراجاورن-2 در بادروم یکی از مکان هایست که گردشگران خارجی برای دیدن آن به آنتالیا میروند.

دریاچه سد کاراجاورن-2 که در بزرگراه آنتالیا اسپارتا واقع شده. سد که در سال 1993 ساخته شده، دارای ظرفیت 49 میلیون متر مکعب و تولید سالیا نه 206 گیگاوات برق است. همچنین سد با منظره دریاچه کنار جنگل بینندگان خود را تحت تاثیر قرار می دهد. میزبانی گونه های مختلف پرده گان هم از جمله دلایل آمدن گردشگران به این منطقه است. به لطف یک شرکت، گردشگران اکنون میتوانند با استفاده از یک سطح شناور (شبیه کلک) که به وسیله قایق موتوری کشیده میشود، به تماشای دریاچه پرداخته و از گذراندن وقت در جایی که تحسین میکنند لذت ببرند.

"محیط بی صدای تو در تو".

آقای یوجل تاکید کرد که آنها قصد معرفی همه زیبایی های مختلف را دارند، ایشان گفتند: "مردم از صدای پرندگان لذت می برند و در محیط آرام با طبیعت تقابل میکنند. گردشگران نه تنها زیبایی های دریا و سواحل را می بینند بلکه قدردان طبیعت نیز بودند. ما توضیح دادیم که آب برای آشامیدن و آبیاری در آنتالیا استفاده می شود. در سفرمان به بازدیدکنندگان دودکش ها، مساجد و خانه های باقی مانده زیر آب را نشان میدهم".

/ Amir Rezaee