Onroerend goed kopen in Turkije


Summer Home Real Estate biedt u alle informatie die nodig is om een woning in Turkije te kopen.

Het koopproces

Dit is in Turkije vergelijkbaar met veel Europese landen. Een borg wordt betaald bij ondertekening van het contract en de definitieve betaling volgt bij de overdracht.
Welke documenten zijn er nodig?
• paspoort en fotokopie paspoort
• 6 pasfoto's
• bankrekening bij een Turkse bank
• Turks fiscaal nummer
• een beëdigdnotaris geeft ons een eenmalige volmacht zodat wij de aankoop voor u kunnen regelen als u tussentijds naar huis moet.

Kosten aankoop

Volmacht: ongeveer 100 Euro
Vertaler: ongeveer 50 Euro
Foto’s: ongeveer 10 Euro
Transactiekosten: 4% van de geschatte waarde

Het contract

Als u hebt besloten om verder te gaan met de aankoop van uw droomhuis zal een koopovereenkomst worden opgesteld en dient een borg betaald te worden.
Zodra partijen de overeenkomst hebben ondertekend en de betaling van het voorschot is overgemaakt, wordt de overeenkomst bindend.
De borg varieert per onroerend goed, maar als algemene regel kan worden aangenomen, maximaal 10% van de aankoopprijs.
Als u later beslist om uw contract te annuleren, kunt u de borg verliezen. Echter, als de verkoper zich terugtrekt, heeft u recht op terugbetaling van de betaalde borg en in een dergelijk geval kan een boetebeding van toepassing zijn.
Wij van Summer Home Real Estate, helpen u bij het doornemen van de voorwaarden van het contract vóór de ondertekening.

De voltooiing

Na voltooiing zullen koper (of gemachtigde) en verkoper elkaar persoonlijk ontmoeten bij het locale vastgoedkantoor voor de overdracht. Dit proces duurt meestal een uur en een vertegenwoordiger van ons is aanwezig tijdens dit proces. Voor een buitenlandse koper is verplicht dat een ​​officiële vertaler aanwezig is om de inschrijving te certificeren. Koper dient de wettelijke belastingen en kosten te betalen voor de definitieve akte wordt ondertekend. Als alle partijen het contract hebben ondertekend, eindigt het proces en is de koop voltooid. Ondertekening van dit document betekent dat de woning is overgedragen aan de koper en zal in het Kadaster als eigenaar worden geregistreerd. Bij overdracht van de eigendomsakte moet de volledige prijs betaald zijn aan de verkoper.

Eigendomsakte: Tapu in het Turks

Tapu is de Turkse naam van de eigendomsakte. Dat is een juridisch document waaruit blijkt dat u eigenaar bent van alle rechten op het onroerend goed. De volledige naam van de eigenaar, een foto en het aankoopbedrag staan vermeldt op dit document.

Summer Home Real Estate helpt u met alle documenten die nodig zijn bij het Tapu – Kadaster. U hoeft alleen uw paspoort, 2 pasfoto's en fiscaal nummer mee te brengen. Als u niet in staat bent om te komen, moet de gemachtigde aanwezig zijn.

Het gebruik van een volmacht

De gemakkelijkste en meest handige manier voor buitenlanders om een huis te kopen in Turkije is om een standaard volmacht te gebruiken die wordt verleend door een notaris.
Met uw toestemming ondertekent uw gemachtigde de koopovereenkomst en handelt namens u om het proces te voltooien. Dit betekent dat u niet zelf, gedurende de verschillende fasen van de koop, in Turkije aanwezig hoeft te zijn.

Als een huis wordt gekocht op naam van meerdere mensen, geldt voor alle kopers hetzelfde koopproces.

Nieuws & Informatie