Balík služieb po uzatvorení kúpnej zmluvy


Aby ste si zjednodušili Váš presun do nového domova a spríjemnili pobyt na slnečnej riviére, ponúkame Vám jedinečnú možnosť využiť náš balík služieb po uzatvorení kúpnej zmluvy. Cena za tento balík služieb po uzatvorení kúpnej zmluvy tzv. After-Purchase Service Package sa platí jednorázovo v hodnote 100 EUR a obsahuje nasledovné služby:

  • Pomoc pri otvorení účtu v tureckej banke.
  • Asistencia spätá so zriadením internetu, pevnej telefónnej linky, TV a satelitného príjmača.
  • Sprostredkovanie stretnutia s poisťovacím agentom pre uzatvorenie poistnej zmluvy pre domácnosť.