Podmienky používania


Podmienky používania nájdete na stránkach realitnej kancelárie Summer Home: www.summerhomes.com.

Žiadne osobné údaje o návštevníkoch nie sú zachovávané ani zhromažďované na www.summerhomes.com. Web tiež neposiela žiadne nevyžiadané informácie (SPAM) žiadnym návštevníkom ani tretím stranám.

Okrem toho sa neposielajú žiadne súbory cookies na zhromažďovanie údajov z Vášho prehliadača.

Realitná spoločnosť Summer Home zaznamenáva štatistické informácie, ktoré sa používajú na ďalšie vylepšenie webovej stránky o operačných systémoch a prehľadávačoch. Zaznamenané informácie nie sú a nebudú zdieľané so žiadnou treťou stranou.

Informácie prijaté e-mailom prostredníctvom webovej stránky budú prísne dôverné a nebudú distribuované ani predávané žiadnej tretej strane.

Súkromie používateľov internetu je chránené záväzkom spoločnosti Summer Home.

Copywriting

Realitná kancelária Summer Home a / alebo jej pridružené a dcérske spoločnosti udržiavajú kontrolu, vlastníctvo a / alebo licencie a chránia https://www.summerhomes.com/ a všetky služby a obsah na webovej stránke prostredníctvom autorských práv a ochranných známok.

Je zakázané používať akékoľvek výpisy z webovej stránky Summer Home na akýkoľvek účel. Je neprípustné reprodukovať, kopírovať, publikovať, uverejňovať, odovzdávať, prenášať alebo distribuovať akýkoľvek materiál alebo informácie z webovej stránky. Informácie je možné sťahovať a tlačiť iba na osobné, nekomerčné použitie.

Obsah môžu zdieľať iba ostatní prostredníctvom odkazov alebo záložiek v sociálnych sieťach.

Naša ochranná známka je registrovaná

Realitná kancelária Summer Home je registrovaná ochranná známka a jej názov, logo a ochranná známka sú chránené autorským zákonom Tureckej republiky.

Novinky a informácie