List vlastníctva - TAPU


 

TAPU je turecký názov pre list vlastníctva, čo je právny dokument dokazujúci, že vlastníte všetky práva k nehnuteľnosti. V tomto dokumente sú uvedené všetky detailné informácie, vrátane mena majiteľa a fotografie.

Čo potrebujete na obdržanie TAPU?

Tento oficiálny dokument je vydávaný a registrovaný na Katastrálnom úrade v lokalite, kde sa nachádza Vaša nehnuteľnosť. List vlastníctva je tu archivovaný a musí byť opečiatkovaný. Pri žiadosti o list vlastníctva sa osobne musíte dostaviť na Katastrálny úrad (alebo osoba s Vašou plnou mocou) s predajcom nehnuteľnosti v Turecku a v prípade, že nehovoríte po turecky, taktiež je potrebný prekladateľ. Po podpise týchto dokumentov, proces kúpy nehnuteľnosti v Turecku je na konci a stávate sa oficiálnym majiteľom so všetkými právami k nehnuteľnosti v Turecku.

Realitná kancelária Summer Home Vám pomôže so všetkými dokumentami potrebnými na obdržanie Vášho listu vlastníctva.