Kúpa nehnuteľnosti v Turecku


Realitná kancelária Summer Home v Turecku Vám poskytuje všetky informácie potrebné na kúpu nehnuteľnosti v Turecku.

Nákúpný proces

Kúpa nehnuteľnosti cudzincami v Turecku prebieha na základe takmer rovnakých podmienok platných aj v ostatných krajinách Európy. Pri podpise kúpnej zmluvy je potrebné zložiť zálohu v stanovenej výške 10% z predajnej ceny na zaistenie Vašej nehnuteľnosti. Pred prevzatím listu vlastníctva Tapu je kupujúci povinný uhradiť všetky dane a poplatky späté s kúpou nehnuteľnosti, a v prípade splátkového kalendára, ako je uvedené v kúpnej zmluve, je povinný doplatiť zvyšnú sumu z celkovej hodnoty nehnuteľnosti podľa plánu splátok. Doba vystavenia listu vlastníctva je do troch dní od podania žiadosti. Zástupca realitnej kancelárie Summer Home Vám bude k dispozícii počas celého kúpneho procesu a poskytne aktívnu asistenciu počas vybavovania všetkých formalít potrebných pri kúpe nehnuteľnosti v Turecku.

Aké dokumenty sú potrebné?

• Váš pas spolu s fotokópiou
• 6 fotografií v pasovom formáte
• účet v banke v Turecku
• daňové identifikačné číslo
• splnomocnenie overené notárom v prípade, že by ste sa museli vrátiť domov predtým, než sa kúpny proces skončí

Náklady spojené s kúpou nehnuteľnosti

• splnomocnenie: cca. 100 eur
• prekladateľ: cca. 50 eur
• fotografia: cca. 10 eur
• transakčné náklady: 4% z odhadovanej hodnoty

Kúpna zmluva

Ak ste sa už rozhodli pre kúpu Vášho slnečného domova, na základe vzájomnej dohody Vám pripravíme kúpnu zmluvu, kedy ste následne povinný zložiť zálohu v stanovenej hodnote 10% z celkovej predajnej ceny nehnuteľnosti. Kúpna zmluva sa tak stáva platnou dňom podpisu oboch zmluvných strán, kupujúceho a predávajúceho.

V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho, mu týmto nevzniká nárok na vrátenie poplatku, ktorý vyplatil predávajúcemu pri podpise zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho, celkový poplatok, ktorý bol zložený kupujúcim pri podpise zmluvy, bude predávajúcim naspäť povinne vyplatený.

O všetkých právach a povinnostiach uvedených v kúpnej zmluve bude kupujúci presne informovaný pred samotným uzatvorením tejto zmluvy.

Posledný krok a dokončenie zmluvy

Posledný krok ku kúpe nehnuteľnosti spočíva v spoločnom stretnutí oboch zmluvných strán (kupujúci a predávajúci) na Katastrálnom úrade a nový vlastník nehnuteľnosti obdrží list vlastníctva - Tapu. Celý proces prevzatia listu vlastníctva trvá len hodinu a náš zástupca bude celý čas pri Vás. Vyžaduje, aby novému vlastníkovi nehnuteľnosti z cudzej krajiny asistoval úradný prekladateľ. Pred prevzatím listu vlastníctva je kupujúci povinný uhradiť všetky dane a poplatky späté s kúpou nehnuteľnosti a v prípade splátkového kalendára, ako je uvedené v kúpnej zmluve, je povinný doplatiť zvyšnú sumu z celkovej hodnoty nehnuteľnosti podľa plánu splátok. List vlastníctva musí obsahovať podpis oboch zmluvných strán, tzn. pôvodný vlastník a nový vlastník nehnuteľnosti. Týmto sa celý kúpny proces ukončil a Vy sa oficiálne stávate novým vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej na Vaše meno v Tapu - katastrálnom úrade.

 

Novinky a informácie