Naziv djela -TAPU


Tapu je naziv vlasničkog lista na turskom jeziku, koji je pravni dokument koji pokazuje da ste vlasnik svih prava na imovinu. Puno ime vlasnika, fotografija i detaljni podaci o imovini prikazani su u ovom dokumentu.

Kako dobiti TAPU?

Ovaj službeni dokument se dostavlja i upisuje u zemljišnoknjižnom uredu na lokaciji vaše nekretnine. Vlasnički list je ovdje arhiviran i mora biti zapečaćen pečatom. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje vlasničkog lista, morate doći lično (ili vaš povjerenik sa punomoćjem) u zemljišnoknjižni ured kod prodavca nekretnine u Turskoj i unajmiti službenog tumača (ako ne govorite turski). Nakon potpisivanja ovih dokumenata, proces kupovine nekretnine u Turskoj je završen i vi postajete vlasnik i imate sva prava na svoju nekretninu u Turskoj.

Koja je procedura za pokretanja procesa za vlasnički list?

  • Original pasoša kupca
  • Porezni broj kupca
  • Izveštaj o proceni
  • Obrazac izjave o identitetu
  • Trenutni vlasnički list
  • ID prodavaca

FAQ  

Koliko dugo traje proces vlasničkog lista? Obično to može trajati između jednog i dva dana, ali to ovisi o zaostatku posla u zemljišnoknjižnom uredu.

Kada plaćam cijenu nekretnine? Ovo se mora platiti prije odlaska u kancelariju Tapu.

Postoji li drugačiji postupak za dobijanje vlasničkog lista za tursko državljanstvo? Kada kupite nekretninu za tursko državljanstvo ulaganjem, ne možete je prodati u roku od tri godine i to mora biti navedeno u vlasničkim listovima.

Šta će se dogoditi ako umrem? Vaša porodica ima pravo na nasljeđivanje nakon vaše smrti jer je u Turskoj imovina koju kupite klasifikovana kao slobodno vlasništvo

Mogu li moja djeca (mlađa od 18 godina) imati vlasničke listove na svoja imena? Da. Trebat će vam njihov rodni list, koji je ovjeren kod notara u Turskoj.

Koliko ljudi može dijeliti vlasnički list? Ne postoji ograničenje koliko imena može biti upisano na vlasnički list.

Da li moj bračni drug ima prava na moju imovinu? Prema turskom zakonu, ako kupite nekretninu nakon braka, tada vaš supružnik ima ista prava kao i vi, čak i ako ime vašeg supružnika nije upisano u vlasnički list.

Izgubio sam originalni vlasnički list. Šta mogu uraditi? Jednostavan je proces ponovnog štampanja vlasničkog lista jer se u Direkciji za zemljišne knjige i katastar čuvaju štampane i meke kopije.

Summer Home agencija za nekretnine će vam pomoći sa svim potrebnim dokumentima potrebnim za dobijanje vlasničkog lista.

 

Vijesti i informacije