Naziv djela -TAPU

Naziv djela -TAPU

 

Tapu je naziv turskog vlasničkog lista, što je pravni dokument koji pokazuje da imate sva prava na imovini. Puno ime, fotografija i detaljne informacije o imovini vlasnika prikazani su u ovom dokumentu.

 

Što trebate učiniti za dobivanje TAPU-a?

Ovaj službeni dokument obezbeđuje se i registruje u zemljišnoknjižnoj kancelariji na lokaciji vaše imovine. Ovime se arhivski dokument arhiviraju i moraju biti zapečaćeni pečatom. Dok se prijavljujete za vlasnički list, morate lično doći (ili može ići preko posrednika s punomoći) u zemljišnoknjižni ured s prodavateljem imovine u Turskoj i zaposliti službenog tumača (u slučaju da ne govorite turski). Nakon potpisivanja tih dokumenata, postupak kupovine imovine u Turskoj je završen, a vi postajete vlasnik i imate sva prava na vašu nekretninu u Turskoj.

 

Summer Home Real Estate će vam pomoći sa svim potrebnim dokumentima potrebnim za dobivanje vašeg posjedovanja.