Vizna politika za strance koji posećuju Tursku


Stranci koji posjete Tursku moći će produžiti svoje 90-dnevne turističke vize na devet mjeseci, omogućavajući im više vremena za uživanje u Turskoj bez stresa zbog sticanja boravišne dozvole.

Prema važećim viznim propisima, turistima kojima je trenutno dozvoljeno boraviti 90 dana. Međutim, Ministarstvo unutrašnjih poslova napravilo je izmjenu vizne politike za strance, omogućujući im da produže svoje turističke vize za dodatnih šest mjeseci.

Oni kojima su vize već istekle, nakon plaćanja takse moći će produžiti boravak u Turskoj na devet mjeseci.