Kupowanie nieruchomości w Turcji


Summer Home Real Estale w Turcji zapewni wszystkie potrzebne informacje, do kupna nieruchomości w Turcji.

Proces zakupu:

Proces zakupu nieruchomości w Turcji, jest bardzo podobny do procesu zakupu w wielu państwach europejskich.
Podczas podpisywania umowy płacony jest depozyt, a reszta płatności jest dokonywana podczas przenoszenia tytułu własności.

Jakie dokumenty są potrzebne do procesu zakupu?

• Paszport oraz kopia paszportu.
• 6 zdjęć paszportowych.
• Konto w banku tureckim.
• Turecki numer podatkowy.
• Urzędowy notariusz, który może dać nam pełnomocnictwo, abyśmy mogli przeprowadzić do końca proces zakupu, w razie Państwa wcześniejszego powrotu do kraju.

Jakie koszty ponosi kupujący:

Pełnomocnictwo: około 100 Euro
Tłumacz: około 50 Euro
Zdjęcia: około 10 Euro
Koszty transakcji: 4% szacowanej wartości nieruchomości

Kontrakt/Umowa

Kiedy zdecydują się Państwo na zakup wybranej przez siebie nieruchomości, zostanie podpisana umowa i wpłacony depozyt.
W momencie kiedy kontrakt zostanie podpisany przez obie strony, a depozyt zostanie przekazany, umowa staje się wiążąca.
Kwota depozytu jest różna, w zależności od nieruchomości, ale zazwyczaj wynosi do 10% kwoty wartości.
Jeżeli z jakiś przyczyn, postanowią Państwo rozwiazać kontrakt, depozyt przepadnie, natomiast jeśli to strona sprzedająca wycofa się z umowy, mają Państwo prawo do zwrotu depozytu, w tym przypadku zastosowana jest odpowiednia klauzula kary.
Pomagamy Państwu przejść przez wszystkie punkty umowy, zanim zostanie one podpisana.

Ostateczne zawarcie umowy

Na koniec, obie strony, sprzedający i kupujący (lub ich przedstawiciele) spotykają się osobiście w biurze nieruchomości, aby przenieść tytuł własności.
Ten proces trwa zazwyczaj około godziny, a przedstawiciele są stronami w tym procesie.
Podczas wpisu cudzoziemca do aktu własności, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.
Przed ostatecznym podpisaniem dokumentów, kupujący powinien uiścić wszystkie opłaty i podatki.
Po podpisaniu dokumentów przez obie strony, proces jest zakończony, sprzedaż dobiegła końca.
Podpisanie aktu własności oznacza, że nieruchomość i własność zostały przeniesione na kupującego i zostanie on zarejestrowany w Biurze Gospodarki Nieruchomościami.
Do momentu przeniesienia własności, cała kwota powinna zostać zapłacona sprzedawcy.

Wiadomości i informacje