ZADZWOŃ TERAZ +90 242 511 99 98 TELEFON KOMÓRKOWY +90 538 888 16 16 ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ

Turecka wiza


Turcja jest jednym z 6 - ściu najczęsciej odwiedzanych państw na świecie.  Wiele ludzi z całego świata przybywa tutaj na wakacje, do pracy, w celu zainwestowania, zakupu nieruchomości i zamieszkania na stałe. Aby wjechac do Turcji każdy z obcokrajowców powinien mieć ważną wizę  lub zwolnienie z obowiązku wizowego. 

Ogólne informacje o tureckiej wizie

Czy potrzebuje wizy do Turcji? 

Obywatele krajów, z którymi Turcja posiada umowę o e-wizie i spełniają wymagania, mogą ubiegać się o wizę online. Obywatele innych krajów zobligowani sądo ubiegania się o turecką wizę w tureckich misjach poza granicą, zakupić wizę w formie naklejki na lotniskach lub nie potrzebują wizy ze wzgledu na narodowość.  

Długość udzielonej wizy nie może przekroczyć 90 dni w 180 dniowym okresie. Jeśli obcokrajowiec chciałby zostać w Turcji dłużej niż ten okres, może ubiegać się o pozwolenie na pobyt w Turcji.  

E-Viza

W 2013,uruchomiono elektrniczny system wizowy. System E-Viza pozwala uzyskać wizę online do Turcji przed przyjazdem do kraju. Ubiegający się o nią muszą uzupełnić wniosek wymaganymi informacjami (imię i nazwisko, numer paszportu, daty pobytu) i uiścić opłatę wizową, która jest zazwyczaj niższa niż opłata za turecką wizę na lotnisku.  

Okres ważności e-wiz jest inny niż okres pobytu. Cudzoziemiec może wjechać do Turcji w dowolnym czasie w okresie ważności wizy.

Rodzaje tureckich wiz:

 • turystyczna wiza
 • biznesowa wiza
 • pracownicza wiza
 • wiza wydawana w celach naukowych
 • wiza służbowa i inne.

Najczęściej wydawaną wizą jest wiza turystyczna. Jeśli ubiegający się o wizę nie wypełni wniosku przez system e- wizowy bądż nie zakupi naklejki na tureckim lotnisku, będzie musiał ją uzyskać w Tureckiej Ambasadzie bądź Konsulacie. Zalecanym jest ubiieganie się o turecką wizę przynajmniej na meisiąc przed planowanym przyjazem. Przed odbyciem podróży do Turcji, prosimy o sprawdzenie oficjalnych stron rządowych w celu złożenia wniosków wizowych.

Do złożenia wniosku będą potrzebne następujące dokumenty:   

 • paszport lub inny dokument podrózniczy
 • biometryczne zdjecie
 • dokumenty będące zaświadczeniem o przychodach
 • rezerwacja biletów lotniczych
 • zaproszenie bądź zarezerwowany hotel 
 • ubezpieczenie turystyczne 
 • dokument potwierdzający powrót do kraju

Obcokrajowcy mogą uzyskać wiże na 30,60 bądź 90 dni, w zależnosci od ich pochodzenia bądż narodowości. Paszport bądź dokument podróży The passport or travel document,przy wjeździe do Turcji, powinna być ważna przez dodatkowe 60 dni niż okres ważności wizy (30, 60 lub 90 + 60 dni). Obcokrajowcy, którzy mogą wjeżdzać do Turcji na dowodach osobistych oraz posiadacze paszportów dyplomatycznych i urzędowych są zwolnieni z tego przepisu.

Opłaty za turecką wizę 

Koszt tureckiej wizy zależny jest od narodowości, powodu podróży i formy w jakiej jest zakupowana ( e-wiza bądż naklejka). 

płatność za e-wizę dokonywana jest w dolarach. Opłaty różnią się w zależności od kraju i rodzaju dokumenu podróżnego. 

Turecki zakaz wizowy

Obcokrajowcy wyjeżdzający z Turcji, którzy naruszyli przepisy dotyczące nadmiernego przedłużenia okresu ważności wizy będą ukarani grzywną bądź dostaną zakaz wjazdu do kraju, w zależnośći od okresu nadmiernego przełużenia pobytu ( do 10 dniu - brak kary). Może to nastąpić na trzy sposoby: przekroczenie terminu ważności wizy tureckiej, przekroczenie limitu 90 dni w okresie 180 dni lub przekroczenie terminu ważności pozwolenia na pobyt w Turcji.

Decyzja o zakazie wjazdu do Turcji nie jest podejmowana gdy:

 • obcokrajowcy opuszczą kraj z własnej woli na okres do 3 miesięcy i zapłacą opłatę administracyjną
 • cudzoziemcy, którzy naruszą prawo do pobytu do 3 miesięcy (w tym 3 miesiące) i wyjadą z decyzją o wydaleniu w określonym czasie, będą musieli zapłacić karę administracyjną

Okres obowiązywania zakazu wjazdu do Turcji w przypadku przedłużenia pobytu o ponad 3 miesiące wynosi od 1 miesiąca do 5 lat. Zakaz wjazdu z powodu nadmiernego przedłużenia pobytu może zostać zniesiony, jeśli dana osoba złoży wniosek do misji tureckich za granicą o wydanie odpowiedniego rodzaju wizy tureckiej.

Aktualizacja 2020

W związku z sytuacją z Covid-19, cudzoziemcy, którzy nie byli w stanie opuścić kraju w okresie ważności ich tureckiej wizy, pozwolenia na pobyt lub innych pozwoleń w Turcji, nie będą karani grzywną lub zakazem wjazdu. Jeśli jednak nie złożyli wniosku o pozwolenie na pobyt lub jego przedłużenie, muszą opuścić kraj w ciągu 1 miesiąca od momentu, kiedy podróż do swojego kraju będzie dozwolona.

Wiadomości & Informacje

Chat
Ask a question