Akt własności -TAPU


Tapu (akt własności) jest oficjalnym dokumentem, stwierdzającym, że Państwo mają pełne prawa do nieruchomości. Znajduje się na nim pełne nazwisko właściciela, wraz z fotografią, oraz szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości.

Co jest potrzebne aby uzyskać TAPU?

Ten dokument jest wydawany i rejestrowany w lokalnym Urzędzie Ksiąg Wieczystych. Akt własności jest tam zapieczętowany i archiwizowany. Wnioskując o akt własności, trzeba przybyć osobiście (lub załatwić to przez pełnomocnika) do Urzędu Ksiąg Wieczystych, wraz z osobą sprzedającą nieruchomość w Turcji oraz z wynajętym tłumaczem przysięgłym (w przypadku jeżeli nie mówią Państwo po turecku). Po podpisaniu wszystkich dokumentów, proces zakupu nieruchomości w Turcji jest zakończony, i stają się Państwo prawowitym właścicielem, oraz posiadają wszelkie prawa do własnej nieruchomości w Turcji.

Jak przebiega ten proces ? 

  • Aplikacje przyjmowane są każdego dnia w tygodniu do popołudnia, czyniąc możliwym uzyskanie aktu własności tego samego dnia po południu  
  • Paszport i tłumacznie paszportu 
  • Numer podatkowy kupującego 
  • Raport z wyceny
  • Oświadczenie o tożsamości
  • Obecny tytuł własności
  • ID  kupującego

FAQ  

Jak długo trwa proces uzykania aktu własności? Zazwyczaj proces ten trwa od jednego do dwóch dni ale zależy to od obciążenia pracą Urzędu Ksiąg Wieczystych.

Kiedy muszę opłacić nieruchomość? Opłaty trzeba dokonać przed udaniem się do Urzędu Ksiąg Wieczystych 

Czy istnieje inny proces uzyskiwania aktu własności w przypadku ubiegania się o obywatelstwo tureckie?  Gdy ubiegasz się o obywatelstwo tureckie poprzez inwestycje w neiruchomosci, nie możesz sprzedać nieruchomości przez okres trzech lat i musi taka informacja zostać zawarta na akcie własności. 

Co sie stanie kiedy umrę? Twoja rodzina ma prawo do dziedziczenia po Twojej śmierci, ponieważ w Turcji zakupiona przez Ciebie nieruchomość jest klasyfikowana jako wolnostojąca

Czy moje dzieci  (poniżej 18 roku życia) mogą znajdowac się na akcie własności ? Tak. Będziesz potrzebował ich aktów urodzenia, które muszą być zatwierdzone przez notariusza w Turcji.  

Jak wiele osób moze widnieć na akcie własności? Nie ma limitu określającego ile może widnieć imion na akcie własności. 

Czy mój współmałżonek ma prawa do mojego majątku? W nawiązaniu do tureckiego prawa, jeśli nabedziesz nieruchomość po ślubie, wtedy Twój współmałżonek ma takie same prawa jak Ty, nawet jeśli jej / jego imię nie jest zapisane na akcie własności. 

Zgubiłem mój oryginalny akt własności. Co mogę zrobić?  Ponowne wydrukowanie aktu własności jest prostym procesem, ponieważ w Dyrekcji Rejestru Gruntów i Katastru przechowywana jest zarówno kopia papierowa, jak i elektroniczna.

Summer Home Real Estate pomoże Państwu załatwić wszystkie dokumenty potrzebne do uzyskania aktu własności.