Polityka wizowa dla obcokrajowców odwiedzających Turcję


Polityka wizowa dla cudzoziemców odwiedzających Turcję będzie uproszczona

09.03.2012

Cudzoziemcy odwiedzający Turcję będą mogli przedłużyć 90-dniowe wizy turystyczne do dziewięciu miesięcy, dzięki czemu będą mieli więcej czasu na cieszenie się Turcją bez konieczności uzyskania pozwolenia na pobyt.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wizowymi, turyści mają obecnie prawo do pobytu przez 90 dni w ciągu 180 dni. Jednak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dokonało zmiany w polityce wizowej dla cudzoziemców, umożliwiając im przedłużenie wiz turystycznych o dodatkowe sześć miesięcy.

Osoby, których wizy już wygasły, będą mogły przedłużyć swój pobyt w Turcji do dziewięciu miesięcy po zapłaceniu grzywny.

Zobacz także Nieruchomość w Turcji