Zastrzeżenie i uwagi prawne


Stałe ubezpieczenie materiałów na stronie internetowej Summer Home Real Estate jest prawidłowe i aktualne w momencie publikacji i wymaga ciężkiej pracy. Niemniej jednak Summer Home Real Estate nie może zagwarantować poprawności lub doskonałości wszystkich informacji, takich jak renderingi, linki, grafika lub inne elementy na stronie internetowej. Ciągła zmiana informacji powoduje, że zawartość strony internetowej może w końcu przestać być aktualna.

Summer Home Real Estate zachowuje prawo do zmiany specyfikacji, cen, funkcji, planów i dostępności bez powiadomienia. Jedynym celem planów pięter, map, elewacji i rysunków, które są renderingami artystów, jest udzielenie informacji. Specyfikacje i wymiary są podane w przybliżeniu.

Ustne oświadczenie nie może być uznane za dokładne stwierdzenie faktu.

Operatorzy, właściciele lub treści w linkach do innych stron internetowych nie stanowią żadnej odpowiedzialności z uwagi na fakt, że celem strony internetowej i informacji na jej temat jest jedynie „jej wykorzystanie w takiej postaci”, a nie jako gwarancja (bez względu na to, czy jest to dorozumiana czy wyrażona) z każdego rodzaju.

Jakakolwiek odpowiedzialność, utrata lub uszkodzenie, które mogą być spowodowane jakąkolwiek nieścisłością lub spowodowaną Twoim zaufaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek informacji na stronie internetowej, nie będą akceptowane przez Summer Home Real Estate.

Na Twoje życzenie każda wymieniona cecha jakiejkolwiek własności na stronie internetowej może być zapisana na umowie.

Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa nie zawiera błędów, wirusów ani innych szkodliwych treści, które mogą zaszkodzić komputerowi lub innym urządzeniom elektronicznym.

W przypadku niezadowolenia z samej strony, jej zawartości lub zawartych w niej materiałów, możesz zaprzestać korzystania z witryny.

Summer Home Real Estate gwarantuje, że za treść tej strony odpowiada cała treść warunków, i jest to określone przez prawo.

Polityka Prywatności

Prywatność internautów jest pod stałą ochroną Summer Home Real Estate.

Wszelkie informacje od każdego odwiedzającego nie są zapisywane ani gromadzone przez stronę internetową. Ponadto nieodebrane informacje (SPAM) nie będą wysyłane do nikogo.

Google Analytics została wykorzystana przez Summer Home Real Estate do rejestrowania informacji i tworzenia statystyk w przeglądarkach i systemach operacyjnych, które korzystają ze strony w celu poprawy i zapewnienia bezpieczeństwa witryny. Te informacje nie będą wysyłane ani udostępniane osobom trzecim.

Gwarantowana jest ścisła poufność informacji otrzymywanych pocztą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej, a informacje te nie będą udostępniane ani sprzedawane nikomu innemu.

Wiadomości i informacje