Zadzwoń teraz +90 242 511 99 98 Telefon komórkowy +90 538 888 16 16

Życie w Turcji


Życie w Turcji przyciąga ludzi z całego świata z wielu powodów: ciepły klimat, dobre warunki ekonomiczne, możliwości zarobkowe, dobra edukacja. Decydując się na przeprowadzkę do tego kraju, trzeba przeanalizować zalety i wady życia wśród osób o innej mentalności, poznać zawiłości związane z uzyskaniem pozwolenia na pobyt i przestrzegać praw panujących w tym kraju.

Emigrant
Liczba imigrantów w Turcji rośnie z każdym rokiem.

Jaki jest powód wyjazdu do Turcji w 2020 roku?

Aby mieszkać w Turcji, musisz uzuskać pozwolenie na pobyt: e-ikamet.

Istnieje kilka sposobów uzyskania dokumentu: ślub z obywatelem Turcji, praca, rozpoczęcie nauki na uniwersytecie, leczenie w szpitalu, inwestycja w biznes lub nieruchomości. Po 5 latach osoba ma prawo do uzyskania obywatelstwa tureckiego.

Zatrudnienie na stałe

Aby legalnie pracować w Turcji, cudzoziemcy muszą mieć pozwolenie na pobyt, a następnie mogą ubiegać się o zezwolenie na pracę wydane przez Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Republiki Turcji. Jednak kandydaci nie mogą pracować na własny rachunek, mogą ubiegać się o pozwolenie na pracę w imieniu legalnych pracodawców. Aby uzyskać pozwolenie na pracę, należy złożyć wniosek w Turcji, lub za granicą. Jeśli chcesz złożyć wniosek w swoim kraju, należy to zrobić w ambasadzie lub konsulacie Republiki Turcji, gdzie dana osoba jest obywatelem lub stałym mieszkańcem.

Umowa o pracę zawarta na podstawie prawa tureckiego daje cudzoziemcowi prawo do otrzymania pozwolenia na pobyt stały.

Zatrudnienie
Możesz wyemigrować do Turcji, jeśli jesteś zatrudniony na stałe.

 

Zezwolenie na pobyt rodzinny

Członkowie rodziny obywatela tureckiego (małżonkowie, dzieci, osoby na utrzymaniu) mają prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt. Okres ważności pierwszego zezwolenia wynosi 1 rok, powtarzany raz - 2 lata. Następnie możesz ubiegać się o obywatelstwo. Obywatele tureccy, którzy chcą przewieźć swoich krewnych do kraju, muszą spełnić szereg wymagań:

 • posiadać stały dochód, którego wysokość pozwala na utrzymanie rodziny; wynagrodzenie minimalne, nie mniej niż 1/3 minimalnego dochodu na każdego członka rodziny;

 • ubezpieczenie medyczne dla każdego krewnego;

 • przebywać w Turcji przez rok na podstawie zezwolenia na pobyt;

 • mieć własny dom lub umowę najmu nieruchomości odpowiedniej dla całej rodziny; odpowiednie warunki życia;

 • nie mieć żadnych wyroków w ciągu ostatnich 5 lat;

 • być zarejestrowanym pod podanym adresem.

Przed wydaniem dokumentu obywatel Turcji, i jego rodzina muszą przejść rozmowę kontrolną.

Prowadzenie własnej firmy

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się zainwestować w turecką gospodarkę (założyć własną firmę lub zainwestować), daje mu to prawo do uzyskania pozwolenia na pobyt. Zagraniczni inwestorzy mogą otworzyć własną działalność. Firmę można założyć tylko z jednym udziałowcem LLC lub C-Corp. Rejestracja trwa do 10 dni. Aby założyć własną firmę w Turcji, należy wnieść opłatę w wysokości 700-800 EUR.

Prowadzenie własnej działaności
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej daje prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt.

Zagraniczny przedsiębiorca musi zatrudniać co najmniej 5 obywateli tureckich na każdego obcokrajowca.

Studiuj na lokalnych uczelniach

Osoby, które zaczęły naukę wyższej uczelni w Turcji lub koledżu, mogą ubiegać się o studencie pozwolenie na pobyt. Dokument jest ważny pod następującymi warunkami:

 • dotyczy tylko ucznia;

 • wydawane na okres odbywania nauki,

Po uzyskaniu dyplomu specjaliści mają prawo do podjęcia pracy w Turcji, jeśli uzyskają pozwolenie na pracę. Aby móc pracować na studiach licencjackich, musisz ukończyć co najmniej 1 rok studiów wyższych.

Pobyt w celach medycznych

Jeśli dana osoba potrzebuje długotrwałego leczenia w Turcji, to ma prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt, które jest wydawane na okres pokrywający się z długością pobytu w klinice. Okres ważności dokumentu ustala lekarz prowadzący. Obywatel może przyjechać do kraju na podstawie skierowania ze swojej kliniki lub z własnej inicjatywy.

Cele medyczne
Osoba może otrzymać pozwolenie na pobyt, jeśli potrzebuje długotrwałego leczenia.

Aby uzyskać zezwolenie, należy najpierw wjechać do kraju na podstawie krótkoterminowej wizy turystycznej (jeśli jest wymagana), a następnie wystąpić o zezwolenie na pobyt w urzędzie migracyjnym. Pobyt w Turcji jest finansowany ze środków własnych, lub z budżetu państwa.

Zezwolenie na pobyt turystyczny

Dokument przeznaczony jest dla turystów, którzy planują przebywać w kraju dłużej niż 90 dni. Aby uzyskać zezwolenie, cudzoziemiec musi spełnić szereg wymagań:

 • dostarczyć oświadczenie wykazujące zdolność finansową;
 • posiadać ważny paszport;
 • 4 zdjęcia (nie starsze niż 6 miesięcy);
 • ważne ubezpieczenie zdrowotne,

Własna nieruchomość

Jeśli osoba zainwestowała pieniądze w budowę, kupiła nieruchomość lub ziemię w Turcji do celów mieszkalnych lub komercyjnych, ma prawo do otrzymania pozwolenia na pobyt, a następnie obywatelstwa.

Posiadanie nieruchomości
Jeżeli osoba nabyła nieruchomość, otrzymuje zezwolenie na pobyt.

Dokument jest wydawany pod następującymi warunkami:

 1. Nabycie nieruchomości lub gruntu w kraju, niezależnie od ceny, może to być nieruchomość warta np. 30.000 euro. Natomiast, jeśli cena przekracza 250 tys. USD, właściciel może ubiegać się o obywatelstwo. Aby potwierdzić cenę zakupu, należy dołączyć wyciąg z rejestru. Dokument potwierdzający posiadanie nieruchomości w TAPU - tytule własności.

 2. Właściciel nie może sprzedać ani przekazać majątku przed upływem 5 lat (w przeciwnym razie musi zapłacić podatek).

Krajowy system wizowy

Wiza musi być wydana wszystkim obcokrajowcom, którzy planują przebywać w Turcji dłużej niż 90 dni. W niektórych krajach obowiązuje ruch bezwizowy.

Dokument wydawany jest następującym grupom osób:

 • turyści;
 • biznesmeni; inwestorzy;
 • właściciele lub najemcy nieruchomości;
 • studenci;
 • rodziny mieszkańców Turcji.
Krajowy system wizowy
Wszyscy cudzoziemcy przebywający w Turcji dłużej niż 90 dni potrzebują wizy.
Wydając zezwolenie, musisz udokumentować cel swojego pobytu, posiadać nieruchomość lub zawrzeć umowę najmu.

Nielegalna migracja

Obecnie problem nielegalnej emigracji nie jest poważny. Po zawarciu porozumienia między Turcją i Unią Europejską w 2016 r. sytuacja się ustabilizowała. Procedura uzyskania zezwolenia na pobyt jest prosta, i nie zajmuje dużo czasu.

Większość migrantów woli zalegalizować swój pobyt w Turcji. Na terenie kraju przebywają też nielegalni imigranci. Najczęściej są to Syryjczycy, Afgańczycy, Ukraińcy i Kazachowie.

Jeśli sprawca zostanie złapany, jest zobowiązany do opuszczenia kraju, a przy przekraczaniu granicy musi zapłacić grzywnę. Nielegalny uchodźca nie może oficjalnie znaleźć pracy, kupić mieszkania, ani otrzymać pomocy medycznej.

Życie w Turcji: szczegółowa analiza sfer

Zanim zdecydujesz się na emigrację i zamieszkanie w Turcji, dobrze jest poznać specyfikę tego kraju, jego kulturę i zwyczaje, zagłębić się w specyfikę różnych dziedzin życia i poznać lokalną mentalność.

Stosunek do migrantów

Stosunek rdzennych Turków do przybyszów zależy od narodowości migranta i miasta, w którym się osiedli.

 Stosunek do migrantów
Stosunek do migrantów jest przyjazny.

W miejscowościach wypoczynkowych, takich jak Antalya czy Alanya, obcokrajowcy postrzegani są jako przyjaźni. Turystyka jest głównym źródłem dochodów w ośrodkach wypoczynkowych. W odległych osadach, takich jak Konya, ludzie są zdystansowani, szczególnie w stosunku do tych, którzy nie przestrzegają lokalnych przepisów.

Największe społeczności obcokrajowców znajdują się w Antalyi, Stambule, Ankarze, Izmirze.

Odwiedzający preferują miasta z rozwiniętą infrastrukturą, i unikają obszarów wiejskich.

Lokalna mentalność

Życie obywateli Turcji opiera się na kanonach zapisanych w Koranie, ale kraj ten różni się od innych państw muzułmańskich. To świecka republika. Niektórzy mieszkańcy Turcji, a zwłaszcza ci, którzy mieszkają w miastach, lub na terenach turystycznych, mają szerokie poglądy, są otwarci, często rezygnują z zasad religijnych, typowych dla państw muzułmańskich. Najczęściej ludzie wyznający te same przekonania mieszkają na tym samym obszarze: wierzenia religijne i świeckość mieszają się razem.

Turcy są przyjaźnie nastawieni do obcokrajowców. Są bardzo mili i uprzejmi. Spotkania towarzyskie z obcokrajowcami to rodzaj kultury tureckiej. Zawsze są chętni do pomocy i łatwo nawiązują przyjaźnie.

Życie rodzinne jest dla nich ważną kwestią. Większość Turków zakłada rodzinę w dość młodym wieku, i zazwyczaj decyduje się na więcej niż jedno dziecko.

Turcja jest postrzegana jako naród ciężko pracujący: na przykład w ośrodkach wypoczynkowych, w okresie sezonowym pracują długie godziny, dzień po dniu. Większość lokali jest otwarta od wczesnych godzin porannych do późnych godzin nocnych, a hotele i większość usług turystycznych działa przez całą dobę.

Ślub
Zagraniczne kobiety często decydują się poślubić obywateli Turcji.

Wiele cudzoziemek decyduje się na małżeństwo z obywatelami Turcji. W większości są to kobiety z Rosji, które przyjechały do Turcji na wakacje, ale znalazły tu miłość i nowy dom. Oprócz Rosjanek, są też kobiety z krajów europejskich, takich jak Niemcy, Ukraina, Wielka Brytania czy Polska, które wyszły za mąż za obywateli Turcji, i na stałe przeniosły się do tego kraju.

Różnice kulturowe i obyczajowe

Różnica między lokalną kulturą, a życiem codziennym:

Gościnność
Ludzie w Turcji są bardzo gościnni.
 1. Towarzyskość i gościnność. Turecka gościnność znana jest na całym świecie. Turcy bardzo otwarci, lubią spotykać się z ludźmi i urządzać imprezy. Kultura turecka jest bardzo rodzinna, i życie toczy się wokół rodziny. Lubią zapraszać gości i odwiedzać się nawzajem tak często, jak to możliwe.
 2. Wspólne uroczystości. Imprezy rodzinne, regularne wesołe spotkania i kontakt z bliskimi. Wszystko to przy tańcu, śpiewie i zabawie - zwłaszcza w święta państwowe. Jeśli ślub jest obchodzony, zapraszani są nie tylko krewni. Uroczystości przeciągają się przez kilka dni.
 3. Nie ma surowych zakazów dla tureckich kobiet. Mogą pojawiać się w miejscach publicznych, wchodzić do kawiarni, pubów, dyskotek itp. Kobiety nie mają obowiązku noszenia burki, hidżabu czy czadora. Wszystkie zasady dotyczące ubioru są z osobistego wyboru, lub rodzinnych przekonań religijnych.
 4. Turcy nigdy się nie spieszą. Jak w większości krajów południowych, obywatele Turcji mają to do siebie że nigdy się nie spieszą, i zawsze mają czas na wszystko.
 5. Alkohol jest legalny w Turcji. Alkohol można kupić w sieciach marketów Migros lub Carrefour, a także w lokalnych sklepach spożywczych. Chociaż ogromny podatek nakładany na alkohol sprawia, że ​​ceny są bardzo wysokie.
 6. Bazary tureckie. Lokalne stoiska targowe na świeżym powietrzu z owocami, warzywami i towarami. Na bazarach kupisz tanie i wysokiej jakości ręcznie robione, i krajowe produkty.

Religia w Turcji

W Turcji obowiązuje wolność wyznania. W 1928 roku islam został oficjalnie oddzielony od państwa. Mustafa Kemal Ataturk ogłosił Turcję krajem świeckim, aczkolwiek, jest tu więcej przedstawicieli wiary islamskiej, niż innych religii.

Odwiedzając czyjś dom, pamiętaj o panujących zasadach:

 1. Przed wejściem zdejmij buty. Ta tradycja wywodzi się z religii muzułmańskiej.

 2. Zjedz wszystkie podane dania, aby nie urazić gospodarza.

 3. Przygotuj się do jedzenia przy stole, siedząc na podłodze.

 4. Po obiedzie można zaoferować pomoc w zmywaniu naczyń.

Religia w Turcji
Islam jest oddzielony od państwa.

Obrzezanie chłopców w wieku 12-14 lat jest obowiązkowe.

 

Różnorodność potraw

Większość kuchni tureckiej opiera się na mięsie: wołowinie, jagnięcinie, kurczaku. Danie jest zwykle podawana z fasolą, warzywami, ryżem, chlebem, zieleniną. Wieprzowina nie jest oficjalnie zakazana, ale nie jest sprzedawana w sklepach. Zupy przygotowywane są z drobno posiekanych podrobów. Popularnym daniem jest kebab, który swoim wyglądem przypomina znaną shawarmę.

Rożnorodność jedzenia
Na tureckich targowiskach jest wiele warzyw i owoców.

Na tureckich targach zawsze jest wiele produktów od lokalnych rolników: warzywa, owoce, mięso, mleko, miód, oliwki itp.

Turcy uwielbiają słodycze na bazie miodu, sera i dżemu, a najpopularniejszymi napojami są herbata i kawa. Podawane są w małych filiżaneczkach w kształcie tulipanów. Popularne napoje alkoholowe to wódka anyżowa i wino.

Kupno lub wynajem własnego domu

Wybierając nieruchomość, należy mieć świadomość odległości obiektu od morza, gór, centrum miasta, lokalnych udogodnień, atrakcji turystycznych. Na wartość nieruchomości mają wpływ: rodzaj mieszkania w osiedlu, czy nieruchomość to dom prywatny lub willa. Im droższy zakup, tym więcej pieniędzy może przynieść wynajem.

Kupno lub wynajem własnego domu
Na wartość nieruchomości ma wpływ powierzchnia i rodzaj.

Każdy obcokrajowiec może kupić nieruchomość w Turcji. Ale należy spełnić szereg wymagań:

 • możesz posiadać tylko jeden obiekt;
 • nieruchomość nie może przekraczać 30 hektarów powierzchni;
 • nie możesz nabywać nieruchomości w pobliżu obiektów wojskowych;
 • przed transakcją należy otworzyć rachunek bankowy, i zarejestrować się w urzędzie skarbowym.

Najczęściej nieruchomości sprzedawane są w stanie gotowym do zamieszkania, naprawiane i umeblowane. Turcy przywiązują dużą wagę do wygody, i reprezentacyjnego wyglądu, dlatego wybór na rynku jest szeroki.

Koszt życia w Turcji

Życie w Turcji jest tańsze niż w innych krajach śródziemnomorskich, więc cudzoziemcy często wybierają Turcję do przesiedlenia.

Opłata za mieszkanie i usługi komunalne

Miesięczne koszty utrzymania różnią się ceną. Wszystko zależy od rodzaju kompleksu, i oferowanych udogodnień. Cena nie zawiera zużycia gazu, bieżącej wody, prądu, internetu, TV, telefonu. Najdroższą pozycją wydatków jest energia elektryczna, szczególnie zimą. Stare klimatyzatory zużywają dużo energii elektrycznej.

Opłata za mieszkanie i usługi komunalne
Opłata za mieszkanie i usługi komunalne jest tania.

 

Trudność w uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały

Projekt planu stałego pobytu w Turcji jest jednym z najłagodniejszych na świecie. Polityka państwa dopuszcza podwójne obywatelstwo. Otrzymany dokument umożliwia swobodne zwiedzanie ponad 100 krajów w ruchu bezwizowym.

Kto może się ubiegać?

Zgoda na uzyskanie obywatelstwa nie jest dostępna dla każdego, a osoba musi spełniać określone prawem kategorie:

 • mieszkać w Turcji przez długi czas - przynajmniej 5 lat;
 • być urodzonym w Turcji;
 • dzieci adoptowane przez Turków;
 • dzieci urodzone w innym kraju, pod warunkiem że rodzice są obywatelami państwa tureckiego, i są oficjalnie małżeństwem.
Urodzony w Turcji
Osoby urodzone w Turcji mogą ubiegać się o pobyt stały.

Aby uzyskać obywatelstwo po 5 latach, musisz spełnić szereg wymagań:

 • legalnie przebywać na terenie państwie przez cały okres (posiadać zezwolenie na pobyt),
 • określić swoje plany do pozostania w Turcji;
 • znać lokalny język (egzamin sprawdza poziom znajomości języka);
 • być niezależnym finansowo, mieć regularne dochody;
 • nie może mieć rejestru karnego,

Lista wymaganych dokumentów

Aby zostać obywatelem Republiki Turcji, wymagany jest pakiet dokumentów:

 1. Legalne oświadczenie. Należy je pobrać ze strony biura migracji, wypełnić i osobiście podpisać.
 2. Ważny paszport.
 3. Zezwolenie na pobyt.
 4. Podstawy uzyskania zezwolenia na pobyt stały: TAPU (dokument potwierdzający własność nieruchomości), umowa najmu.
 5. Pokwitowanie zapłaty cła państwowego.
 6. Dowód miesięcznego dochodu, 500 euro lub więcej.
 7. Brak rejestru karnego.
 8. Werdykt komisji egzaminacyjnej dotyczący biegłości językowej.
 9. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak poważnych chorób.
 10. Fotografie kolorowe (4 szt.).
 11. Akt małżeństwa lub rozwodu (jeśli istnieje).
 12. Zaświadczenie z urzędu skarbowego.
Międzynarodowy paszport
Aby zostać obywatelem Turcji potrzebujesz paszport.

Wszystkie dokumenty należy przygotować w dwóch egzemplarzach i umieścić w 2 folderach na oryginały i kopie.

Przeprowadzając się do Turcji z dziećmi należy dodatkowo odebrać akt urodzenia, paszport, pisemną zgodę rodziców na przeprowadzkę, poświadczoną notarialnie.

Organizacje zajmujące się aplikacjami

Aby rozpatrzyć wniosek, należy skontaktować się z tureckim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i przekazać wszystkie niezbędne dokumenty. Następnie osoba jest wysyłana na policję w celu pobrania odcisków palców i przesłuchania. Następnie ponownie wraca do Ministerstwa, gdzie następuje ostatni etap rejestracji.

Ile będzie kosztować formalność dla osoby ubiegającej się o obywatelstwo?

Formalności kosztują 90 euro. Pieniądze te są wykorzystywane na opłacenie cła państwowego. W przypadku odmowy wnioskodawcy, nie zostaną one zwrócone.

Działania powodujące niepowodzenie

Cudzoziemcy rzadko otrzymują odmowę, ale w przypadku podobnej sytuacji obywatel ma 2 miesiące na unieważnienie orzeczenia w sądzie. Do wniesienia odwołania najlepiej jest zatrudnić profesjonalnego prawnika. Ponowny wniosek można złożyć nie wcześniej niż po 1 roku.

Działania powodujące niepowodzenie
W przypadku odmowy obywatel może zaskarżyć decyzję w sądzie.

Jak przystosować się do obcego środowiska?

Aby szybko się dostosować się do życia w obcym kraju, radzimy:

 1. Naucz się języka tureckiego. Pomaga komunikować się w codziennych sytuacjach i rozmowach towarzyskich.
 2. Spędzaj więcej czasu z lokalną ludnością. Odwiedzaj lokalnych kawiarni, restauracji itp.
 3. Dołącz do grupy społeczności w Turcji, która mówi językiem ojczystym. Tam możesz podzielić się doświadczeniami, poprosić o radę, nawiązać nowe znajomości.
 4. Zaprzyjaźnij się z sąsiadami. Pomogą w uznaniu lokalnych tradycji.
 5. Przestudiuj lokalne prawo, historię, kulturę, zwyczaje.
 6. Wybierz miasto turystyczne, w którym chcesz mieszkać. Nastawienie do obcokrajowców jest bardziej przyjazne. Możesz dostać pracę w branży turystycznej.

Podsumowując

Przed podjęciem decyzji o przeprowadzce do kraju wschodniego, warto zważyć wszystkie zalety i wady takiego kroku. Będąc na wakacjach w ośrodku wypoczynkowym można wyrobić sobie nieprawdziwą opinię, bo życie w Turcji na stałe różni się od krótkiego pobytu. Konieczne jest zrozumienie specyfiki lokalnej mentalności, obyczajów, kultury, ekonomicznych i politycznych sfer życia, przystosowanie się do nowej rzeczywistości.

Ogólny powód by zamieszkać w Turcji
Migranci wybierają Turcję ze względu na jej ekologię i klimat.

Plusy życia w Turcji

Ludzie wybierają Turcję do migracji z następujących powodów:

 • sprzyjający klimat: ciepłe powietrze, czyste morze, dużo słońca;
 • mieszkania w przystępnej cenie: średnia cena - 1000 euro za 1 mkw .;
 • sprzyjające środowisko: rozwijając turystykę, rząd przeznacza pieniądze na poprawę jakości powietrza;
 • akceptowalne koszty rachunków za żywność i media;
 • świeże produkty przez cały rok: warzywa, owoce, mleko, mięso;
 • rozwinięta infrastruktura i sieć transportowa;
 • niskie nadużywanie alkoholu lub narkotyków;
 • wysokiej jakości opieka medyczna;
 • możliwości organizacji własnego biznesu, prosta procedura otwierania indywidualnego przedsiębiorcy i LLC dla obcokrajowców;
 • przystępne ceny w sklepach: lokalne fabryki produkują odzież, obuwie, kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego;
 • prosty system uzyskiwania pozwolenia na pobyt.

Wady życia w Turcji

Odnotowuje się następujące wady życia w Turcji:

 • trudności w znalezieniu pracy;
 • nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego;
 • ograniczona różnorodność żywności;
 • wysokie ceny alkoholu;
 • trudności w nauce tureckiego.

 

Recenzje migrantów w Turcji

Oksana, 25 lat, Izmir: „Przeprowadziłam się do Turcji, aby zamieszkać z mężem. Nasze małżeństwo zostało już oficjalnie zarejestrowane. Rodzice byli temu przeciwni. Ja sama bałam się nowej kultury, przerażona smutnymi historiami kobiet w krajach wschodnich. Ale adaptacja była łatwa. Początkowo mówiłam po angielsku, a następnie stopniowo opanowałam turecki. Nigdy nie żałowałam przeprowadzki: mieszkam w ośrodku wypoczynkowym, w dobrych stosunkach z ukochanym mężczyzną. "

Ekaterina, 27 lat, Alania: „Mieszkam w Turcji na podstawie wizy turystycznej, regularnie ją przedłużam. Pracuję jako wolny strzelec i mam dochód w wysokości 1000 euro. Te pieniądze wystarczą na wynajem, jedzenie, podróże i zakupy. Każdy dzień jest aktywny, mam wielu przyjaciół, których łatwo tu znaleźć. Życie wśród muzułmanów nie jest niewygodne. Planuję ubiegać się o pozwolenie o obywatelstwo i zostać tutaj na zawsze. "