Kushtet e përdorimit


Ju do t'i gjeni kushtet e përdorimit të Summer Home Real Estate në www.summerhomes.com.

Çdo informacion personal rreth vizitorëve nuk ruhet apo mbahet nga www.summerhomes.com. Gjithashtu, uebsajti nuk e dërgon ndonjë informacion SPAM te ndonjë vizitorë tjetër apo palë e tretë. 

Për më tepër, asnjë "cookie" nuk dërgohet për mbledhjen e të dhënave nga shfletuesit tuaj.

Informacioni statistikor i cili përdoret për përmirësimin e mëtejshëm të faqes në internet për sistemet e funksionimit dhe shfletuesit po regjistrohet nga Summer Home Real Estate. Informacioni i regjistruar nuk është dhe nuk do të ndahet me asnjë palë të tretë.

Informacioni i marrë me e-mail përmes faqes në internet do të jetë rreptësisht konfidencial dhe nuk do të shpërndahet ose shitet tek asnjë palë e tretë.

Privatësia e përdoruesve të internetit është nën mbrojtjen e Summer Home Real Estate.

Kopjimi

Summer Home Real Estate dhe filialet e saj mbajnë kontrollin, pronësinë dhe licencat e https://www.summerhomes.com/ dhe të gjitha shërbimet dhe përmbajtjen në faqen e internetit përmes të drejtës së kopjimit dhe markës tregtare.

Është e palejueshme të përdorni çdo ekstrakt nga faqja e internetit e Summer Home Real Estate për çdo qëllim. Është e palejueshme të riprodhoni, kopjoni, ribotoni, postoni, ngarkoni, transmetoni ose shpërndani çdo material ose informacion nga faqja e internetit. Informacioni mund të shkarkohet dhe shtypet vetëm për përdorim personal, jotregtar.

Përmbajtja mund të ndahet nga të tjerët vetëm përmes lidhjeve ose faqeshënimeve shoqërore.

Marka jonë tregtare është e regjistruar.

Summer Home Real Estate është një markë e regjistruar tregtare dhe emri, logoja dhe marka tregtare e faqes në internet mbrohen nga ligji për të drejtat e autorit të Republikës së Turqisë.

Lajme & Informacion